INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
««  [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  »»
201. Europejska Współpraca Polityczna 
  (EWP) – została zainicjowana w 1969, gdy szefowie rządów Wspólnot Europejskich wyrazili zainteresowanie możliwościami ściślejszej współpracy w zakresie polityki zewnętrznej, potwierdził to ...
202. Europejski 
  Obszar Badań i Innowacji (ang. European Research Area, ERA) – obszar, którego ustanowienie zaproponowała Komisja Europejska w komunikacie z 18 lutego 2000 W kierunku europejskiego ...
203. Europejski Bank Centralny 
  (ang. European Central Bank, ECB) – jeden z elementów Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESCB), utworzony 1 lipca 1998. EBC pełni funkcję organu opiniodawczego we wszelkich ...
204. Europejski Bank Inwestycyjny 
  (ang. European Investment Bank, EIB) – został utworzony na mocy traktatu rzymskiego, realizuje swoje statutowe cele niezależnie od budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej. Działalność ...
205. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
  , EBOR (ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) – międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1990. Udziałowcami jest pięćdziesiąt jeden państw, w tym kraje Unii ...
206. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie 
  (franc. Fond Européen d'Orientation et de Garantie Agricole, FEOGA; ang. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF) – jeden z Funduszy Strukturalnych Wspólnoty, utworzony w ...
207. Europejski Fundusz Rozwoju 
  (ang. European Development Fund, EDF) – jest pozabudżetowym instrumentem wsparcia dla państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Zorientowany głównie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o ...
208. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
  (ang. European Regional Development Fund, ERDF) – powstał w 1975, jeden z podstawowych Funduszy Strukturalnych wspierający wiele działań skoncentrowanych na likwidacji lub znacznym ...
209. Europejski Fundusz Socjalny 
  – założony w 1960 instrument polityki społecznej Wspólnoty Europejskiej w celu popierania inicjatyw na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz ponownego ...
210. Europejski Instytut Szkół Wyższych 
  – międzypaństwowa organizacja członków Unii Europejskiej powołana w 1976 z siedzibą w Fiesole k. Florencji, której celem jest wspieranie rozwoju dziedzictwa kulturowego i naukowego UE przez ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
««  [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...