INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
71. certyfikacja ekologiczna 
  ekoznakowanie
72. chrześcijańscy patroni Europy 
  – święci, którzy ze względu na ich szczególnie doniosłą działalność publiczną ogłoszeni zostali przez papieży patronami Europy. Należą do nich: św. Benedykt z Nursji (480–547), założyciel ...
73. Churchill Winston 
  (1874–1965) – brytyjski mąż stanu, słynny z umiejętności krasomówczych, autor wielu książek, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1953. W 1900 wybrany do parlamentu z partii unionistów, ...
74. CIREA 
  Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Azylu
75. CIREFI 
  Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Przekraczania Granic Zewnętrznych i Imigracji
76. CLAB 
  – baza danych niedozwolonych klauzul umownych, których stosowanie w umowach zawieranych między producentem lub sprzedającym a konsumentem powoduje, iż zostaje zachwiana (na niekorzyść ...
77. cło antydumpingowe 
  – dodatkowa opłata nakładana na eksportera, który na terenie Wspólnoty dokonuje sprzedaży towarów po cenach dumpingowych. Maksymalna wysokość cła określona jest wysokością marży dumpingowej. ...
78. cło antysubwencyjne 
  cło wyrównawcze
79. cło wyrównawcze 
  dodatkowa opłata nakładana na eksportera, w stosunku do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonych subsydiów; ustala się je na poziomie niezbędnym do zlikwidowania szkody powstałej w wyniku ...
80. College of Europe 
  – rodzaj szkoły prowadzącej zajęcia z zakresu integracji europejskiej dla absolwentów szkół wyższych. Powołana w 1949 w Brugii ( Belgia), a jej zadaniem jest kształcenie młodzieży z różnych ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...