INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
61. cena normatywna 
  – pożądana cena stosowana na hurtowych rolnych rynkach Wspólnoty, ustalana na poziomie gwarantującym rolnikom dochody w określonej wysokości, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między ...
62. cena progowa 
  – minimalna cena dla towarów rolnych importowanych spoza Wspólnoty, ustalana głównie w odniesieniu do zboża, cukru oraz mleka i jego przetworów. Zob. też Wspólna Polityka Rolna.
63. cena śluzy 
  – cena stosowana w imporcie mleka, wieprzowiny, drobiu i jaj spoza terenu Wspólnoty. C.ś. ustalana jest zazwyczaj na poziomie ceny ogólnoświatowej. W sytuacji, gdy ceny na rynku ...
64. centra dokumentacji europejskiej 
  – powoływane na mocy umowy między Komisję Europejską a zainteresowanymi publicznymi uczelniami wyższymi w danym kraju, na podstawie której uczelnia zobowiązuje się do promowania i rozwijania ...
65. Centras Euro Info 
  – centra informacyjne utworzone z myślą o przedsiębiorcach w celu przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim, w szczególności zasad ...
66. Centrum Informacji Europejskiej 
  – powołane zostało w 1997 w Warszawie, jego głównym zadaniem jest informowanie na temat historii Unii Europejskiej, funkcjonowania instytucji wspólnotowych, przewidywanych kosztów i korzyści ...
67. Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa 
  (CID) – powołane w 1995 w Warszawie przy wsparciu finansowym PHARE. Działania CID skoncentrowane są głównie na: udzielaniu wsparcia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach ...
68. Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Azylu 
  (CIREA) – utworzone na podstawie uchwały Rady Unii Europejskiej z 11 czerwca 1992, spełnia określone zadania w zakresie polityki azylowej Wspólnoty Europejskiej. Każdego roku CIRWA ...
69. Centrum Informacji, Refleksji i Wymiany ds. Przekraczania Granic Zewnętrznych i Imigracji 
  (CIREFI) – powstało na podstawie uchwały ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za sprawy imigracyjne, podjętej na posiedzeniu 30 listopada – 1 grudnia 1992. Jego członkowie, ...
70. Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
  – powstało na podstawie wspólnego działania Rady Unii Europejskiej z 20 lipca 2001, przy wykorzystaniu odpowiednich elementów istniejących struktur Unii Zachodnioeuropejskiej, w celu ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...