INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Informatyka

Informatyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
51. CARICOM 
  Wspólnota i Wspólny Rynek Karaibów
52. CCT 
  wspólna taryfa celna
53. CE 
  (franc. conformite européenne) – umieszczany na produktach znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymogami dyrektyw Nowego Podejścia. Oznaczenie znakiem CE symbolizuje ...
54. CEFTA 
  Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
55. CEJA 
  Europejska Rada Młodych Rolników
56. cele polityki regionalnej 
  Unii Europejskiej– obejmują priorytety rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. W zależności od stopnia rozwoju danego regionu oraz rodzaju i skali występujących na danym ...
57. cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej 
  – priorytety, które zostały wyraźnie określone w ramach reformy Funduszy Strukturalnych. Zawierają zestaw koniecznych do podjęcia działań w odniesieniu do poszczególnych regionów Wspólnoty. ...
58. cena docelowa 
  – cena wyrażająca oczekiwania rolników co do poziomu cen. C.d. nie występuje w obrocie i jest ustalana przez Komisję Europejską w oparciu o prognozowaną wielkość produkcji, konsumpcji i ...
59. cena interwencyjna 
  – cena, po której dokonywane są we Wspólnocie Europejskiej interwencyjne skupy nadwyżek produktów rolnych. Celem jej wprowadzenia jest utrzymanie dochodów rolników na ściśle określonym ...
60. cena kierunkowa 
  – stosowana w regulacji rynku mleka; wyraża poziom ceny uzyskiwany przez producentów mleka; ustalana na podstawie warunków zbytu mleka i jego przetworów na terenie Wspólnoty Europejskiej i ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...