INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
31. beneficjant końcowy 
  – w wypadku Funduszy Strukturalnych, instytucja wskazana przez dane państwo objęte pomocą, na której spoczywa obowiązek zarządzania otrzymanymi środkami pomocowymi i ostatecznie udzielania ...
32. Beneluks 
  – nazwa zbiorowa Belgii, Holandii (Nederland) i Luksemburga, które zawarły układy prowadzące do ścisłej współpracy gospodarczej: unia ekonomiczna między Belgią i Luksemburgiem z 1921, unia ...
33. bezpaństwowiec 
  – osoba niemająca obywatelstwa żadnego państwa. Sytuacja prawna b. jest bardzo niekorzystna: wobec braku obywatelstwa nie korzysta on z ochrony ani opieki dyplomatycznej żadnego państwa. ...
34. bezpieczeństwo dostaw 
  – jeden z celów wspólnej polityki rolnej, określony w art. 33 pkt 1 lit. d TWE (dawniej art. 39 traktatów rzymskich). Oznacza zapewnienie samowystarczalności żywności ludności z terenu WE i ...
35. bezpieczny kraj pochodzenia 
  – kraj, co do którego można jednoznacznie wykazać w obiektywny i podlegający weryfikacji sposób, że warunki w nim panujące nie zmuszają jego obywateli do starania się o status uchodźcy, lub ...
36. bezpieczny kraj trzeci 
  – na podstawie tzw. drugiej rezolucji londyńskiej z 30 listopada 1992, przyjętej przez Radę Unii Europejskiej w celu zharmonizowania postępowania państw członkowskich w związku z krajami ...
37. Biała księga 
  – 1. ważny dokument dotyczący spraw wewnętrznych, gospodarczych czy politycznych; 2. dokument przygotowywany przez Komisję Europejską zawierający wiele propozycji umożliwiających ...
38. Biuro Europejskiej Komisji Konsumenckiej 
  – pozarządowa organizacja działająca na terenie Wspólnoty, reprezentująca interesy konsumentów oraz prowadząca działania skierowane przeciwko nieuczciwym praktykom stosowanym w odniesieniu do ...
39. bliższa współpraca 
  (ang. closer cooperation, flexibility) – elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom państw, które chciałyby w określonej dziedzinie integracji europejskiej nawiązać bliższą ...
40. Błękitny Anioł 
  – niemieckie oznaczenie ekologiczne, stosowane od 1977, przyznawane firmom działającym także poza terenem Niemiec. Najstarszy ekoznak w Europie. Zob. też ekoznakowanie, Nordycki Łabędź, ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...