INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Miłość i seks

Miłość i seks
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
21. autonomiczne zawieszenie cła 
  – czasowe zastosowanie zerowej lub obniżonej stawki celnej. Decyzje o a.z.c. podejmuje Rada Unii Europejskiej jako organ upoważniony na podstawie art. 26 TWE do ustalania stawek celnych ...
22. avis Komisji Europejskiej 
  (łac. avis– znak, franc. – zdanie, mniemanie, rada, powiadomienie) – opinia Komisji Europejskiej w sprawie zgłaszanych wniosków, m.in. o członkostwo w Unii Europejskiej. ...
23. azyl 
  (gr. ásylon– schronienie) – 1. dyplomatyczny: udzielenie schronienia osobom ściganym na terenie misji dyplomatycznej, realizowany dzięki zasadzie eksterytorialności tych ...
24. Bałkany 
  – część południowo-wschodniej Europy obejmująca kraje Półwyspu Bałkańskiego, obecnie: Albania, Grecja, Bułgaria, Rumunia, europejska część Turcji, Jugosławia, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i ...
25. BAT 
  (ang. Best Available Technology) – najlepsza dostępna technologia. Poziom technologii wykorzystywany do wyznaczania celów i instrumentów polityki ochrony środowiska Wspólnoty, m.in. do ...
26. baza danych o śledztwach w sprawach celnych 
  (ang. customs investigation database, franc. fichier européen d’identification des dossiers d’enquête, FIDE) – tworzona jest w ramach współpracy celnej w Unii ...
27. Belgia 
  – Królestwo Belgii (Royaume de Belgique, Koninkrijk Belgie), państwo w zachodniej Europie, graniczy z Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Francją i Morzem Północnym. Pow. 30,52 tys. km2, ...
28. beneficjanci netto 
  – kraje członkowskie, których wpłaty do budżetu ogólnego Unii Europejskiej są mniejsze niż świadczenia z niego otrzymywane. Największymi b.n. są kraje relatywnie mniej zamożne w ...
29. beneficjant 
  (ang. beneficiary) – podmiot będący odbiorcą pomocy. Najczęściej, w ramach Funduszy Strukturalnych, są to jednostki administracyjne różnego szczebla poszczególnych krajów objętych ...
30. beneficjant bezpośredni 
  – docelowa grupa odbiorców pomocy (osoby, instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia) korzystająca w sposób bezpośredni z otrzymanych, w ramach Funduszy Strukturalnych, środków przeznaczonych ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...