INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
191. Europejska Sieć Sądowa 
  – powstała w celu usprawnienia współpracy sądowej między państwami członkowskimi w sprawach karnych oraz do zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji, przemytu narkotyków i terroryzmu. ...
192. Europejska Sieć Sądowa ds. Cywilnych i Handlowych 
  – powstała w związku z potrzebą dostarczenia praktycznych informacji oraz ułatwienia obywatelom Unii Europejskiej dostępu do sądów w przypadku sporów cywilnych i handlowych rodzących skutki o ...
193. Europejska Stokrotka 
  – utworzone w roku 1992 oznaczenie ekologiczne, funkcjonujące obecnie w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1980/2000/EC oraz decyzje dotyczące ...
194. Europejska Strategia Zatrudnienia 
  proces luksemburski
195. europejska ścieżka międzyprzedmiotowa 
  – zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć w gimnazjum i szkole ...
196. Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony 
  (ang. European Security and Defence Identity, ESDI) – wynik wieloletnich prac Unii Europejskiej nad własnym systemem współpracy politycznej i obronnej. Realnych kształtów ETBO nabrała ...
197. Europejska Wspólnota Energii Atomowej 
  (ang. European Atomic Energy Community, Euratom) – ugrupowanie integracyjne powstałe na podstawie traktatu rzymskiego z 1957. Głównym jego celem jest rozwój energetyki atomowej państw ...
198. Europejska Wspólnota Gospodarcza 
  , EWG (ang. European Economic Community, EEC) – ugrupowanie integracyjne powstałe na podstawie traktatu rzymskiego podpisanego w 1957 przez: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN ...
199. Europejska Wspólnota Obronna 
  (EWO) – projekt przedstawiony 24 października 1950 przez francuskiego polityka René Plevena, postulujący utworzenie wspólnego systemu obronnego, armii europejskiej, podległej wspólnym ...
200. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 
  , EWWiS (ang. European Coal and Steel Community, ECSC) – ugrupowanie integracyjne utworzone w 1952 na podstawie traktatu paryskiego (1951) przez Belgię, Holandię, Francję, RFN, Luksemburg ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...