INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Wielka księga imion

Wielka księga imion
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
181. Europejska Komisja Ekumeniczna na rzecz Kościoła i Społeczeństwa 
  (ang. European Ecumenical Commission for Church and Society, EECCS) – organizacja reprezentująca przy Unii Europejskiej i Radzie Europy Kościoły chrześcijańskie poza katolickim. Siedzibę ma w ...
182. europejska opcja 
  – kierunek w polityce i koncepcjach europejskich zarysowany w latach 60., zakładający wyzwolenie się spod wpływów Stanów Zjednoczonych i stworzenie przez Europę trzeciej siły między dwoma ...
183. Europejska Partia Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 
  (ang. European Liberal, Democratic and Reformist Party, ELDR) – ugrupowanie łączące partie demokratyczne i liberalne w ramach Unii Europejskiej. Koalicja powstała przed wyborami do ...
184. Europejska Partia Ludowa 
  (ang. European People's Party, EPP) – założona w 1976 przed pierwszymi powszechnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego z siedzibą w Brukseli. Grupuje partie chrześcijańskich demokratów z ...
185. Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego 
  (ang. European Spatial Development Perspective, ESDP) – ogólny dokument przedstawiający plany i perspektywy zagospodarowania przestrzennego obszaru Unii Europejskiej, uwzględnia również obszar ...
186. Europejska Rada Młodych Rolników 
  (franc. Conseil Européen de Jeunes Agricultéurs, CEJA) – instytucja pozarządowa, do której głównych celów działalności należy: reprezentowanie młodych rolników przed organami Wspólnoty, ...
187. Europejska Sieć ds. Ochrony Osób Życia Publicznego 
  – powstała ma podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej z 28 listopada 2002 jako rezultat uznania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, że – abstrahując od zalecenia Rady z 6 ...
188. Europejska Sieć ds. Prewencji Kryminalnej 
  – stworzona na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 jako element współpracy policyjnej w Unii Europejskiej. Przez prewencję kryminalną rozumie się tu „wszelkie ...
189. Europejska Sieć Informacji o Narkotykach i Narkomanii 
  (ang. European Racism and Xenophobia Information Network, REITOX) – stworzona i koordynowana przez Europejski Urząd Monitoringu Narkotyków i Narkomanii jako praktyczny instrument gromadzenia ...
190. Europejska Sieć Informacji o Rasizmie i Ksenofobii 
  (ang. RAXEN) – stworzona i koordynowana przez Europejski Urząd Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii jako jedno z podstawowych narzędzi realizacji jego celu, jakim jest dostarczanie Unii ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...