INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Informatyka

Informatyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20  »»
171. Europa Regionów 
  – włączanie regionów do procesu integracji europejskiej i do struktur decyzyjnych; idea integracji, która uwzględnia przede wszystkim samodzielność niższych szczebli politycznych, a przez to ...
172. Europa Środkowo-Wschodnia 
  – określenie na region obejmujący byłe kraje bloku socjalistycznego, które zastąpiło w latach 90. stosowaną wcześniej nazwę Europa Wschodnia. Termin występuje w oficjalnych dokumentach ...
173. europeistyka 
  studia europejskie
174. Europejska Agencja Środowiska 
  (ang. European Environment Agency, EEA) – instytucja utworzona w 1990 w celu zbierania i rozpowszechniania informacji na temat ochrony środowiska naturalnego. Utworzyła ona europejską sieć ...
175. Europejska Akademia Policyjna 
  – ustanowiona do celów szkolenia wysokich rangą funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w służbach policyjnych poszczególnych państw członkowskich, zgodnie z konkluzjami Rady ...
176. Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa 
  (ang. EFA) – jedna z instytucji pozarządowych uczestniczących w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Podstawowym celem jej działalności jest koordynowanie wchodzących w jej skład ...
177. Europejska Instytucja ds. Bezpieczeństwa Żywności 
  (ang. European Food Safety, EFSA) – prowadzi działania z obszaru polityki żywieniowej, ochrony konsumentów przed produktami spożywczymi nie spełniającymi określonych norm jakościowych oraz ...
178. Europejska Jednostka Rozrachunkowa 
  (ang. European Unit of Account, EUA) – ustanowiona w 1975 jednostka rozrachunkowa oparta na koszyku walut narodowych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej (wówczas dziewięciu), ...
179. Europejska Jednostka Walutowa 
  (ang. European Currency Unit, ECU) – jeden z elementów Europejskiego Systemu Walutowego; jednostka rozliczeniowa oparta na koszyku walut narodowych państw członkowskich. W chwili utworzenia ...
180. Europejska Karta Socjalna 
  – karta podstawowych praw socjalnych pracowników przyjęta we Wspólnocie Europejskiej 1989 na posiedzeniu Rady Europejskiej w Strasburgu, przy wstrzymaniu się jedynie Wielkiej Brytanii. Tekst ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...