INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  »»
161. Eurojust 
  Europejski Urząd ds. Współpracy Sądowej.
162. eurokraci 
  – w publicystyce – urzędnicy Wspólnoty Europejskiej, rekrutowani z krajów Unii Europejskiej na podstawie egzaminów konkursowych i pracujący w instytucjach unijnych: Komisji ...
163. eurokredyty 
  – to średnioterminowe kredyty udzielane przez konsorcja bankowe bez emisji obligacji o zmiennej stopie oprocentowania. Stanowią relatywnie elastyczne źródło finansowania.
164. euroland 
  strefa euro
165. euroobligacje 
  – rodzaj dłużnych papierów wartościowych, emitowanych głównie przez państwa i duże firmy europejskie, denominowanych w euro lub w eurodolarach w celu zdobycia długoterminowego finansowania ...
166. Europa 
  – część świata położona na półkuli północnej stanowi wraz z Azją kontynent – Eurazję. Granica z Azją przebiega wzdłuż wschodnich przedgórzy Uralu, rzeką Embą, północnym brzegiem Morza ...
167. Europa „czterech wolności” 
  – zasadnicze reguły obowiązujące na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Zob. też cztery wolności rynku wewnętrznego.
168. Europa koncentrycznych kręgów 
  – idea związana z realizacją traktatu z Maastricht, wskazująca na możliwość stopniowego realizowania przez poszczególne kraje zapisanej w nim Unii Gospodarczej i Walutowej. Jej pojawienie się ...
169. Europa Ojczyzn 
  – koncepcja odnosząca się do przyszłego kształtu Europy. Jej zwolennicy uważają, że Europa powinna być związkiem suwerennych państw, osiągających wspólne cele dzięki solidarnemu działaniu. ...
170. Europa Ojczyzna 
  – idea zbudowania federacji europejskiej, opartej na strukturze ponadnarodowych instytucji, zniesieniu granic, unii politycznej, w której zachowane byłyby odrębności narodowe, regionalne i ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...