INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Wielka księga imion

Wielka księga imion
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
131. ekoznakowanie 
  (ecolabelling, certyfikacja ekologiczna) – system oznaczania wyrobów, potwierdzający, że dany produkt jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne podobne oferowane na rynku. ...
132. ekstradycja 
  – polega na wydaniu podejrzanego lub przestępcy państwu, któremu przysługuje w stosunku do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia lub wykonania orzeczonej już kary. Z wnioskiem o e. ...
133. ekstradycja w Unii Europejskiej 
  – jedno z zagadnień mieszczących się w zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Na jej poziomie e. zaczęto regulować po wejściu w życie traktatu z ...
134. EMAS 
  System Zarządzania i Audytu Środowiskowego
135. EMCDDA 
  Europejski Urząd Monitoringu Narkotyków i Narkomanii
136. EMS 
  Europejski System Walutowy
137. EMU 
  Unia Gospodarcza i Walutowa
138. EN 
  normy zharmonizowane
139. EOG 
  Europejski Obszar Gospodarczy
140. EQUAL 
  – jedna z inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej mająca na celu udzielenie państwom członkowskim bezzwrotnej pomocy przeznaczonej na finansowanie programów działań zwalczających wszelkie ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...