INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  »»
121. ECB 
  Europejski Bank Centralny
122. ECOFIN 
  Komitet Ekonomiczno-Finansowy
123. ecolabelling 
  ekoznakowanie
124. ECU 
  Europejska Jednostka Walutowa
125. edukacja europejska 
  – ogół procesów dydaktycznych i wychowawczych, których celem jest poszerzanie wiedzy o wspólnej historii i dziedzictwie kulturowym, przezwyciężanie uprzedzeń i akceptacja europejskiej ...
126. EEA 
  Europejska Agencja Środowiska
127. EECCS 
  Europejska Komisja Ekumeniczna na rzecz Kościoła i Społeczeństwa
128. EFA 
  Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa
129. EFTA 
  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
130. ekonomiczne partnerstwo transatlantyckie 
  – porozumienie zawarte w 1998 między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi, na mocy którego strony zobowiązały się do liberalizacji barier technicznych w handlu oraz barier handlowych. ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...