INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
111. Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia 
  (fr. DG ELARG – Direction Generale „Elargissement”). Jedna z komórek Komisji Europejskiej, powstała z połączenia dawnej Dyrekcji Generalnej A1 oraz TFAN w wyniku reformy ...
112. Dyrekcja Generalna KE ds. Konkurencji 
  – departament Komisji Europejskiej odpowiedzialny za prowadzenie polityki konkurencji.
113. Dyrekcja Generalna KE ds. Przedsiębiorczości 
  – departament Komisji Europejskiej odpowiedzialny za prowadzenie polityki związanej z rozwojem i funkcjonowaniem przedsiębiorczości.
114. Dyrekcja Generalna KE ds. Transportu 
  – departament Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kształtowanie polityki transportowej
115. dyrektywa 
  – akt prawa wtórnego wydany przez organy Wspólnot Europejskich Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Parlament Europejski. Swoich adresatów, którymi mogą być tylko państwa ...
116. Dyrektywa IPPC 
  (ang. Integrated Polution Prevention and Control) – dyrektywa Rady 96/61/EWG z 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli zanieczyszczeń w ochronie ...
117. Dzień Europy i Dzień Unii Europejskiej 
  – święta europejskie związane z rocznicami ważnych wydarzeń. Pierwsze przypada 5 maja dla uczczenia utworzenia w 1949 Rady Europy. Drugie 9 maja upamiętnia wystąpienie w 1950 francuskiego ...
118. EAGGF 
  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie
119. EAP 
  środowiskowe programy działania
120. EBA 
  (ang. Euro Banking Association) – utworzony w 1985 system clearingowy, służący początkowo do rozliczeń w ecu (ang. ECU Banking Association), a od 1 stycznia 1999 do rozliczeń w euro. ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...