INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
101. dialog makroekonomiczny 
  proces z Kolonii
102. dobra podwójnego zastosowania 
  – dobra wykorzystywane w sferze wojskowej i cywilnej.
103. dochody budżetu Unii Europejskiej 
  – obejmują wszelkie wpływy finansowe zasilające budżet i będące podstawą finansowania określonych zadań. Obecnie d.b. stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu: ceł pobieranych na ...
104. Dolnośląskie Centrum Informacji Europejskiej 
  Fundacja Kultury Akademickiej Universitas
105. doskonalenie zawodowe młodzieży w Unii Europejskiej 
  – początkowo wspólnotowe akty prawne nie regulowały działań Unii Europejskiej w tym zakresie, dopiero traktat z Maastricht (1993) określił, że Wspólnota realizuje politykę szkolenia ...
106. drugi plan Barre’a 
  – jeden z programów poprzedzających utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) opracowany w 1970 przez R. Barre'a, który głosił, że głównym zadaniem na drodze do unii walutowej jest ...
107. dumping 
  – sprzedaż towarów za granicę poniżej porównywalnej ceny towaru podobnego ( wartości normalnej), czyli jednakowego pod każdym względem, lub gdy jego cechy użytkowe ściśle odpowiadają cechom ...
108. dumping socjalny 
  – ogół działań podejmowanych przez przedsiębiorców, mających na celu obniżenie kosztów własnych przez oszczędności w sferze kapitału ludzkiego. Do grupy tych działań w szczególności zalicza ...
109. Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu 
  (ang. DG TREN) – organ zajmujący się przygotowaniem oraz kontrolą wdrażania projektów rozwiązań prawnych w zakresie polityki transportowej. Zob. też wspólna polityka transportowa.
110. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej 
  – departament Komisji Europejskiej, w którego kompetencjach leży niwelowanie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Wspólnoty. Ponadto prowadzi działania mające przeciwdziałać ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...