INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
91. Daphne 
  – program działań Wspólnoty Europejskiej na 2000–03, dotyczący środków prewencyjnych w walce z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet, uruchomiony na podstawie decyzji Parlamentu ...
92. decyzja 
  – akt prawny prawa wtórnego przyjęty przez organy Wspólnot Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Parlament Europejski. Obowiązuje w całości wszystkich adresatów, którzy mogą być ...
93. deficyt demokracji 
  – dysonans między formą sprawowania władzy w państwach członkowskich a strukturą systemu instytucjonalnego Wspólnoty Europejskej, w których w przeciwieństwie do państwa narodowego nie ...
94. deklaracja 
  barcelońska– porozumienie zawarte w 1991 między państwami basenu Morza Śródziemnego (Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Jordania, Autonomia Palestyńska, Liban, Syria, Turcja, ...
95. Deklaracja Transatlantycka 
  (ang. Transatlantic Declaration) – deklaracja podpisana w 1990 między Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską, określająca cele, zasady oraz ramy instytucjonalne wzmacniające ...
96. deklaracja zgodności 
  – dokument sporządzany i podpisywany przez producenta wyrobu potwierdzający spełnianie przez produkt wymagań określonych w dyrektywach Nowego Podejścia oraz normach zharmonizowanych. ...
97. Delors Jacques 
  (1925–) – francuski polityk i działacz związkowy, w 1981–84 minister gospodarki i finansów. Głównie znany z działalności we Wspólnocie Europejskiej, przewodniczył Komisji WE w ...
98. deputies 
  (ang. zastępcy) – jeden z dwóch szczebli, na których toczą się obrady Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej. Poziom d. oznacza spotkanie zastępców szefów delegacji, czyli ambasadorów ...
99. derogacja czasowa 
  – czasowe (zazwyczaj kilkuletnie) wyłączenie nowego członka Unii Europejskiej spod konieczności stosowania pewnych elementów acquis communautaire. Zgodę na zastosowanie d.c. ...
100. derogacja trwała 
  – trwałe wyłączenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej spod obowiązywania pewnych elementów acquis communautaire. Praktyka negocjacyjna pokazuje, że uzyskanie d.t. nie ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...