INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  [W]  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
1. wartość normalna 
  – cena towaru objętego postępowaniem antydumpingowym lub towaru podobnego, stosowana w kraju eksportera. W sytuacji, gdy na rynku krajowym eksportera nie występuje towar podobny, sprzedawany ...
2. warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego na obszarze Schengen 
  – odnoszą się do obywateli państw trzecich, którzy zamierzają wjechać na terytorium państw Grupy Schengen i pozostać tam przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Warunki te zostały ...
3. warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego w Unii Europejskiej 
  warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego na obszarze Schengen
4. warunki wjazdu i pobytu w celu odbycia studiów w Unii Europejskiej 
  – zagadnienie wchodzące w zakres polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. Na podstawie traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w zakresie ustalania warunków wjazdu i ...
5. warunki wjazdu i pobytu w celu podjęcia niesamodzielnej lub samodzielnej działalności zarobkowej w Unii Europejskiej 
  – zagadnienie wchodzące w zakres polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. Na podstawie traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w zakresie ustalania warunków wjazdu i ...
6. wąż socjalny 
  – instrument polityki społecznej Wspólnoty Europejskiej, utworzony po wejściu w życie EMU i nawiązujący do koncepcji węża w tunelu. Określa on przedział, w ramach którego powinny kształtować ...
7. wąż w tunelu 
  – porozumienie zawarte przez państwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 70., którego celem było zdyscyplinowanie polityki walutowej. Zakładało ono ograniczenie dopuszczalnego poziomu ...
8. WE 
  Wspólnota Europejska
9. wewnętrzny rynek energii elektrycznej 
  – utworzony w 1992–98 rynek, którego zasady określa dyrektywa Rady 96/92/ /WE z 19 grudnia 1996 w sprawie wspólnych zasad odnośnie do wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Na podstawie ...
10. Węgry 
  – Republika Węgierska (Magyar Koztarsasag), państwo w środkowej Europie. Pow. 93,03 tys. km2, ludność 11 mln. Stolica – Budapeszt. Graniczy ze Słowacją, Ukrainą, Rumunią, Serbią i ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  [W]  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...