INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
[1] 2
1. uchodźca 
  – w myśl konwencji genewskiej o statusie uchodźców i protokołu nowojorskiego z 1967, których stronami są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, osoba, na skutek uzasadnionej obawy ...
2. UE 
  Unia Europejska
3. Układ o fuzji 
  – umowa z 8 kwietnia 1965 (wszedł w życie 1 lipca 1967), na mocy której doszło do połączenia organów Wspólnoty: EWG, EWWiS i Euratomu i stworzenia jednego ich budżetu. Dzięki temu powstała ...
4. układ z Schengen 
  konwencje z Schengen
5. Układy Europejskie 
  – inaczej umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską i ich państwami członkowskimi, były zawierane od 1991 z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Mają umożliwić tym państwom uczestnictwo w ...
6. umowy handlowe Wspólnoty Europejskiej 
  – element wspólnej polityki handlowej, pozostawiony na mocy art. 133 TWE w wyłącznej kompetencji Wspólnoty. Zawarcie umów poprzedzone jest negocjacjami przeprowadzanymi przez Komisję ...
7. umowy o stowarzyszeniu 
  – umowy zawierane na mocy art. 310 TWE, zgodnie z którym Wspólnota może z jednym lub więcej państwami lub też z organizacją międzynarodową zawrzeć umowę ustanawiającą wzajemne prawa i obowiązki ...
8. Unia Afrykańska 
  (ang. African Union, AU) – powstała w lipcu 2002 w Durbanie z przekształcenia Organizacji Jedności Afrykańskiej, OJA (Organization of African Unity) – międzyrządowej organizacji ...
9. unia celna 
  – jedna z form integracji gospodarczej polegająca na liberalizacji wymiany towarowej między państwami członkowskimi oraz wprowadzeniu wspólnych regulacji w wymianie z państwami trzecimi. ...
10. unia ekonomiczna 
  – najwyższy etap integracji gospodarczej, w którym następuje unifikacja polityki monetarnej, fiskalnej i socjalnej oraz powoływane są władze o charakterze ponadnarodowym, wydające decyzje ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
[1] 2
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...