INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  [T]  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
1. TACIS 
  (ang. Technical Assistance for the Commonwealth of Independent State) – program pomocy technicznej Unii Europejskiej, utworzony w 1990, zorientowany na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla ...
2. TARGET 
  (ang. Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System) – transeuropejski system rozliczeń płatności utworzony w celu ułatwienia przepływów pieniężnych na terenie ...
3. Tempus 
  (ang. Trans European Mobility Scheme for University Studies) – ogólnoeuropejski program na rzecz mobilności studentów uniwersyteckich zaofiarowany przez Unię Europejską krajom Europy ...
4. TENs 
  Transeuropejskie Sieci Transportowe
5. TERFN 
  Transeuropejska Kolejowa Sieć Przewozów
6. TERM 
  Doskonalenie Zarządzania Reformą (ang. Training for Education Reform Management), realizowany w latach 1994–97 program, finansowany z funduszy PHARE, w ramach bezzwrotnej pomocy Unii ...
7. TFAN 
  – do przeprowadzenia screeningu z krajami z pierwszej grupy, wyznaczonymi na posiedzeniu Rady Europejskiej w Luksemburgu, Unia Europejska utworzyła specjalny Zespół Zadaniowy do spraw ...
8. TINA 
  proces oceny potrzeb infrastrukturalnych w transporcie
9. tożsamość europejska 
  – określenie odnoszące się do poczucia „bycia Europejczykiem”, odczuwania związku z europejskością, tak jak tożsamość narodowa oznacza bliskość emocjonalną z określonym narodem, ...
10. Traktat Akcesyjny 
  – jest to umowa międzynarodowa zawarta między dotychczasowymi i nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Stosuje się do niej Konwencję wiedeńską o prawie traktatów z 23 maja 1969. Od ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  [T]  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...