INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  [S]  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SAD 
  Jednolity Dokument Celny
2. Santer Jacques 
  (ur. 1937) – polityk luksemburski, przewodniczący Partii Chrześcijańsko-Społecznej (1974–82), premier (1984–94). Przewodniczył również Europejskiej Partii Ludowej (1987–90), ...
3. SAPARD 
  (ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) – jeden z nowych programów przedakcesyjnych skierowanych na modernizację rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach ...
4. satus imigranta w Unii Europejskiej 
  status osoby uprawnionej do pobytu długoterminowego w Unii Europejskiej
5. Sąd Pierwszej Instancji 
  – organ pomocniczy Trybunału Sprawiedliwości wprowadzony od 1988 (zaczął działalność 31 października 1989) ze względu na liczbę spraw. Przekazano mu kompetencje co do orzekania w sprawach ...
6. Schengen 
  konwencje z Schengen
7. Schuman Robert 
  (1886–1963) – polityk francuski, w 1946 mianowany ministrem finansów, w 1947 premierem, 1948–52 – minister spraw zagranicznych. Na tym stanowisku prowadził politykę ...
8. SECI 
  (ang. South-East European Cooperative Initiative) – Inicjatywa Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie, zainaugurowana w Genewie 6 grudnia 1996, opiera się na współpracy Unia ...
9. SEECP 
  (ang. South-East European Cooperation Process) – Proces Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie, zainaugurowany na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w czerwcu 1996 w Sofii pod nazwą ...
10. Sekcja Gwarancji 
  – jedna z sekcji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, z której finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem rynku rolnego, w tym m.in. interwencyjne skupy produktów ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  [S]  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...