INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
1. Rada Bałtycka 
  – forma współpracy republik nadbałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. Została zapoczątkowana w 1989, gdy na Litwie spotkali się po raz pierwszy w 1989 przewodniczący Rad Najwyższych tychże ...
2. Rada Europejska 
  – element struktury instytucjonalnej Wspólnoty Europejskiej, choć pozostający poza systemem instytucjonalnym traktatów wspólnotowych. Wywodzi się z początkowo nieregularnych szczytów ...
3. Rada Europy 
  – powszechna organizacja europejska utworzona 5 maja 1949, z siedzibą w Strasburgu, stawiająca sobie za cel współpracę i integrację kontynentu. Do 1989 jej członkami były kraje obecnej Unii ...
4. Rada Nordycka 
  – instytucja współpracy państw nordyckich założona w 1952, z siedzibą w Helsinkach. W jej skład wchodzą Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja. Osiągnięciami było utworzenie unii ...
5. Rada Państw Morza Bałtyckiego 
  – regionalne forum współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego, istniejące od marca 1992. W jej skład wchodzą: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja i ...
6. Rada Unii Europejskiej 
  – najważniejsza instytucja decyzyjna Wspólnoty Europejskiej, do traktatu z Maastricht zwana Radą Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie reprezentujący piętnaście państw członkowskich, ...
7. ramowy program wsparcia 
  (lub podstawy wsparcia Wspólnoty, ang. Community Support Framework, CSF) – jest ogólnym planem warunkującym uzyskanie pomocy w danym kraju członkowskim ze środków polityki regionalnej i ...
8. raport Bangemanna 
  – wydany w 1990 komunikat Komisji pt. Polityka przemysłowa w otwartym i konkurencyjnym otoczeniu, przygotowanym przez Komisarza do spraw Przemysłu. Zawiera on wytyczne dotyczące ...
9. raport Buckwella 
  – dokument pt. W kierunku wspólnej polityki rolnej i obszarów wiejskich przygotowany przez międzynarodową interdyscyplinarną grupę ekspertów pod przewodnictwem prof. A. Buckwella z ...
10. raport Komitetu Delorsa 
  – przedstawiony w kwietniu 1989 przez Komitet Delorsa Raport w sprawie Unii Gospodarczej i Walutowej we Wspólnocie Europejskiej. Zawierał on plan utworzenia EMU, zgodnie z którym unia ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...