INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Miłość i seks

Miłość i seks
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Pakiet Delors I 
  – plan finansowy zaproponowany przez J. Delorsa na 1988– 92 obejmujący podstawowe kierunki działań zmierzające do zreformowania budżetu Wspólnoty. W odniesieniu do zasobów własnych ...
2. Pakiet Delors II 
  – plan finansowy zaproponowany przez J. Delorsa na 1993– 99 obejmujący podstawowe kierunki działań zmierzające do dalszego reformowania budżetu Wspólnoty Europejskiej. Strategia ta była ...
3. pakt Balladura 
  Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie
4. Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie 
  (tzw. pakt Balladura) – zaproponowany przez francuskiego premiera Edouarda Balladura rządowi 9 czerwca 1993. Projekt postulował zwołanie konferencji paneuropejskiej z udziałem Stanów ...
5. Pakt Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy 
  – długoterminowa strategia na rzecz rozwiązania konfliktów, odbudowy i rozwoju Bałkanów. Została przyjęta na szczycie Unii Europejskiej w Kolonii 10 czerwca 1999. Ponad czterdzieści krajów i ...
6. Pakt Stabilności i Wzrostu 
  (ang. Stability and Growth Pact) – przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w czerwcu 1997 porozumienie, na mocy którego kraje strefy euro zostały zobowiązane, pod groźbą zastosowania sankcji ...
7. Parlament Europejski 
  – organ Unii Europejskiej reprezentujący społeczeństwa krajów wchodzących w jej skład. Jego ranga i zakres odpowiedzialności powiększa się stale. Pierwotnie składał się z przedstawicieli ...
8. Partia Europejskich Socjalistów 
  (ang. Party of European Socialists, PES) – ukonstytuowana w 1992 na podbudowie Związku Partii Socjaldemokratycznych i Socjalistycznych Wspólnoty Europejskiej istniejącego od 1974. Idee ...
9. partie polityczne w Unii Europejskiej 
  – poza partiami istniejącymi w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej działają na terenie Europy ugrupowania polityczne, będące zbiorem bliskich sobie ideowo partii krajowych. Ich ...
10. Partnerstwo dla Członkostwa 
  – dokument przygotowany przez Komisję Europejską po konsultacjach z państwem kandydującym, stanowiący główny element wzmocnionej strategii przedakcesyjnej. Zawiera listę priorytetów krótko- i ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...