INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
1. obserwacja transgraniczna 
  – jest obecnie jedną z form współpracy policyjnej w Unii Europejskiej, została uregulowana w konwencjach z Schengen. Funkcjonariusze państwa-strony, którzy w ramach śledztwa prowadzonego we ...
2. obszar negocjacyjny nr 1, Swobodny przepływ towarów 
  – jest to rozdział zawierający jedną z czterech podstawowych wolności Jednolitego Rynku Europejskiego, regulujący zasady obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi: system oceny ...
3. obszar negocjacyjny nr 10, Podatki 
  – negocjacje w tym obszarze dotyczą dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego i podatków bezpośrednich oraz pomocy państwa o charakterze ...
4. obszar negocjacyjny nr 11, Unia Gospodarcza i Walutowa 
  – 14 grudnia 1998 odbył się screening wielostronny, a 22 grudnia screening dwustronny. Polskiej delegacji przewodniczył Jarosław Bauc, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. ...
5. obszar negocjacyjny nr 12, Statystyka 
  – jest to obszar regulujący dostosowanie systemu statystyki publicznej do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Obszar ten należy do bezproblemowych, ponieważ w Polsce istnieją już ...
6. obszar negocjacyjny nr 13, Polityka społeczna i zatrudnienie 
  – jeden z szerszych rozdziałów negocjacyjnych regulujących: prawo pracy, dialog społeczny, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, walka z rasizmem i ksenofobią, zatrudnienie, Europejski Fundusz ...
7. obszar negocjacyjny nr 14, Energia 
  – obszar ten reguluje kwestie związane z wewnętrznym rynkiem gazu i energii elektrycznej, sektorem węgla kamiennego, przejrzystości cen, warunków tranzytu gazu, rozwoju transeuropejskich sieci ...
8. obszar negocjacyjny nr 15, Polityka przemysłowa 
  – prawodawstwo tego obszaru negocjacyjnego stanowi zestaw wytycznych dotyczących kierunków rozwoju polityki przemysłowej i nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego. Wytyczne te ...
9. obszar negocjacyjny nr 16, Małe i średnie przedsiębiorstwa 
  – polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw, to jest podmiotów gospodarczych zatrudniających nie więcej niż dwieście pięćdziesiąt osób, znajduje się przede wszystkim w gestii państw ...
10. obszar negocjacyjny nr 17, Nauka i badania 
  – podstawę prawną tej polityki stanowi rozdział XV Traktatu o Unii Europejskiej. Polityka w tym obszarze realizowana jest przez wieloletnie ramowe programy badań i rozwoju technologicznego ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...