INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Synonimów i antonimów

Synonimów i antonimów
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  [N]  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
1. nadzór retrospektywny 
  – instrument ochrony rynku Wspólnoty stosowany w ramach przeciwdziałania nadmiernemu importowi. Dotyczy kontroli już zrealizowanego importu pod kątem jego wpływu na sytuację podmiotów z państw ...
2. nadzór rynku 
  – jeden z mechanizmów motywujących producentów do wprowadzania na rynek wyrobów bezpiecznych i wprowadzających wymogi dyrektyw Nowego Podejścia. Organizacja systemu nadzoru pozostawiona ...
3. nadzór uprzedzający 
  – instrument ochrony rynku Wspólnoty stosowany w ramach przeciwdziałania nadmiernemu importowi, wykorzystywany w badaniu wpływ planowanego importu na podmioty działające na terenie Wspólnoty. ...
4. NAFTA 
  Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu
5. NARIC 
  (ang. Network of National Academic Recognition Information Centres) – wspierana przez Unię Europejską sieć narodowych ośrodków informacyjnych, których zadaniem jest dostarczanie informacji ...
6. Narodowa Agencja Programu Młodzież 
  – instytucja wchodząca w skład struktury Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, odpowiadająca w Polsce za realizację programu Młodzież. Jej celem jest sprawdzenie pod względem formalnym i wstępna ...
7. Narodowa Rada Integracji Europejskiej 
  – została utworzona na mocy zarządzenia nr 20 Prezesa Rady Ministrów z 11 lutego 2002 jako organ opiniodawczo-doradczy prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji ...
8. Narodowa Strategia Integracji 
  – dokument rządowy przedstawiony w styczniu 1997 przez Komitet Integracji Europejskiej (na podstawie uchwały Sejmu RP z 14 marca 1996), zarysowujący strategiczne kierunki działania polskiego ...
9. narodowe modele polityki społecznej 
  – modele polityki społecznej funkcjonujące w poszczególnych państwach członkowskich obejmujące: 1. model państwa socjalnego typu kontynentalnego (model Bismarcka); 2. model państwa dobrobytu ...
10. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej 
  – dokument przyjęty przez polski rząd 29 kwietnia 1998, stanowiący ustosunkowanie się do priorytetów negocjacyjnych zawartych w Partnerstwie dla Członkostwa. Ten dokument wyznaczał kierunek ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  [N]  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...