INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
1. Malta 
  (Repubblika ta’ Malta) – państwo położone na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii, obejmuje trzy wyspy: Malta, Ghawdex (Gozo) i Kemmuna (Comino). Stolica – Valletta. Język ...
2. Manifest dnia Wszystkich Świętych 
  – raport z lat 70. przygotowany przez dziewięciu ekonomistów z różnych ośrodków naukowych Europy i opublikowany w „The Economist”. Zakładał on stworzenie Unii Gospodarczej i ...
3. margines dumpingu 
  marża dumpingowa
4. marża dumpingowa 
  – różnica pomiędzy wartością normalną a niższą od niej ceną stosowaną przez eksportera danego towaru na terenie Wspólnoty Europejskiej. Marża dumpingowa wyznacza górną granicę wysokości cła ...
5. Master Plan 
  – przyjęty w listopadzie 1985 program działania w transporcie zakładający stworzenie do końca 1992 w pełni zliberalizowanego rynku usług transportowych, zniesienie wszelkich barier i ograniczeń ...
6. mechanizm kursów walutowych 
  (ang. Exchange Rate Mechanism, ERM) – jeden z elementów Europejskiego Systemu Walutowego (ESW), którego celem było zapewnienie stabilności walut narodowych wchodzących w jego skład. W ...
7. mechanizm kursów walutowych 2 
  (ang. Exchange Rate Mechanism 2, ERM 2) – nowy system wahań kursowych funkcjonujący od 1999 wraz z wprowadzeniem euro. Zakłada, że kursy walut nienależących do EMU mogą wahać się w stosunku ...
8. MEFTA 
  Strefa Wolnego Handlu Wyrobami Przemysłowymi
9. memorandum finansowe 
  finansowy dokument będący porozumieniem między Komisją Europejską i rządem państwa partnerskiego dotyczący realizacji programów narodowych. Określa wielkość i tryb przekazywanej do kraju pomocy ...
10. Memorandum Schausa 
  – opracowany w 1961 pierwszy dokument określający zasady i cele wspólnej polityki transportowej. Zakładał zniesienie barier i stworzenie jednolitego rynku transportowego, zapewnienie swobody ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...