INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
1. LEADER + 
  – jedna z inicjatyw wspólnotowych będąca kontynuacją programu LEADER II z 1994–99 promująca wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich. W 2000–06 na realizację tego ...
2. legislacja truskawkowa 
  – rozporządzenie Rady 2679/98 z 7 grudnia 1998 w sprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów między państwami członkowskimi. Wprowadza ono mechanizmy ...
3. Leonardo da Vinci 
  – zatwierdzony w 1994 decyzją Rady Unii Europejskiej program na 1995–99, mający na celu m.in. wspomaganie rozwoju międzynarodowej sieci współpracy europejskiej w zakresie doskonalenia ...
4. LIBID 
  (ang. London Interbank Bid Rate) – stopa procentowa, po której jest rozliczany depozyt złożony przez uznany bank londyński w innym banku londyńskim w danym momencie. Stopa ta jest zawsze ...
5. LIBOR 
  (ang. London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa stanowiąca koszt pożyczenia kapitału ponoszony przez bank londyński pożyczający od innego, uznanego banku londyńskiego określone walory ...
6. likwidacja zanieczyszczeń u źródeł 
  zasada zapobiegania
7. limitowanie (kwotowanie) produkcji rolnej 
  – instrument wprowadzony przez Radę Unii Europejskiej w 1988 w celu ograniczenia i kontrolowania wielkości produkcji rolnej. Limitowanie odbywa się w dwojaki sposób: przez ilościowe ...
8. Lingua 
  (ang. Language Teaching and Learning) – komponent realizowany w ramach prowadzonego przez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates w 1995–99 oraz zaprogramowany na 2000–06. ...
9. lista przeglądu prawa 
  (lista screeningowa) – lista aktów prawnych regulujących dany obszar negocjacyjny przygotowana przez Komisję Europejską na potrzeby procesu screeningu. Składa się z dwóch ...
10. Litwa 
  – Republika Litewska (Lietuvos Respublika), państwo w północno-wschodniej Europie, nadbałtyckie, graniczy z Polską, Rosją, Białorusią i Łotwą. Pow. 65,2 tys. km2, ludność 3 mln 700 tys., w ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...