INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  [K]  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
1. kabotaż 
  – przewozy wewnętrzne wykonywane na terenie jednego państwa przez przewoźnika zarejestrowanego w innym kraju. W większości wypadków k. przybiera postać wymogów licencyjnych. Celem ...
2. Kaliningrad a Unia Europejska 
  – jeden z głównych problemów w stosunkach Unia Europejska–Rosja, związanych z rozszerzaniem Unii na wschód, które odetnie region kaliningradzki od pozostałego terytorium Rosji systemem ...
3. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 
  – została uroczyście proklamowana 7 grudnia 2000 na szczycie w Nicei. Przygotowanie projektu powierzono specjalnie do tego celu powołanemu konwentowi, który składał się z piętnastu ...
4. Karta Wspólnotowa podstawowych praw socjalnych pracowników 
  Europejska Karta Socjalna
5. karty green lorry 
  – wprowadzone w ramach polityki transportowej obowiązkowe normy techniczne pojazdów, które mają gwarantować ochronę środowiska. Zob. też wspólna polityka transportowa.
6. Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich 
  (franc. Office Catholique d’Information et d’Initiative pour l’Europe, OCIPE) – katolicka organizacja założona w 1956 z inicjatywy osób świeckich przez arcybiskupa Strasburga ...
7. klauzula ewolucyjna 
  – klauzula zawarta w dwustronnych umowach handlowych między Wspólnotą Europejską a państwami EFTA, przewidująca możliwość rozszerzenia współpracy także na inne dziedziny poza wymianą ...
8. klauzula największego uprzywilejowania 
  (KNU) – zobowiązanie danego państwa do traktowania innego państwa, któremu klauzula jest przyznana, nie gorzej niż jakiegokolwiek najbardziej uprzywilejowanego partnera. Istotą jest ...
9. klauzula narodowa 
  – zobowiązanie danego kraju do traktowania towarów, usług, ludności i kapitału pochodzących z innego kraju, któremu klauzula jest przyznawana, jak własnych produktów i czynników wytwórczych. W ...
10. Kodeks dobrych praktyk w kwestii udzielania kredytów mieszkaniowych 
  (na rynku Unii Europejskiej) – obejmuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zestawu obligatoryjnych informacji, które powinien otrzymać konsument (kredytobiorca) przed podpisaniem umowy ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  [K]  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...