INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Wielka księga imion

Wielka księga imion
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
1. IACS 
  Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli
2. imigracja 
  (łac. immigro– osiedlam się) – przybycie do jakiegoś obcego kraju, aby osiedlić się na stałe. I. jest zatem wynikiem emigracji i razem z nią tworzy procesy migracji ...
3. IMS 
  zbiorowy system zbierania i przetwarzania odpadów
4. indywidualne porozumienia premiowe 
  (ang. special incentive arrangment) – porozumienia zawierane z państwami objętymi GSP, które: 1. przestrzegają przepisów prawa pracy; 2. podejmują działania w zakresie ochrony ...
5. Inicjatywa Środkowoeuropejska 
  – forma współpracy regionalnej państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, zainicjowana w Budapeszcie w 1989 na spotkaniu wicepremierów i ministrów spraw zagranicznych Austrii, Węgier, ...
6. inicjatywy wspólnotowe 
  (też Inicjatywy Europejskie, ang. Community Initiatives, CI) – są to programy bezzwrotnej pomocy przyznawane tylko państwom członkowskim na cztery, pięć lat w ramach Funduszy Strukturalnych. ...
7. instytucje Unii Europejskiej 
  – organy odpowiedzialne za funkcjonowanie i politykę Unii Europejskiej. Na mocy tzw. traktatu fuzyjnego ( Układ o fuzji) od 1967 wszystkie Wspólnoty Europejskie ( EWG, EWWiS i Euratom) mają ...
8. Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem 
  – powstał na podstawie wspólnego działania Rady Unii Europejskiej z 20 lipca 2001 jako instytucja mająca ułatwić realizację Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej ...
9. integracja 
  (łac. integratio) – zespolenie się, scalenie, tworzenie całości z części. Jest to więc termin stosowany na gruncie różnych nauk i dziedzin życia. Można mówić o integracji grupy, ...
10. integracja europejska 
  – szerokie pojęcie odnoszące się do idei, historii, formalno-instytucjonalnego stanu współczesnych struktur integracyjnych oraz docelowego rezultatu podejmowanych obecnie działań. I.e. ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...