INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  [H]  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1. Hallstein Walter 
  (1901–82) – wybitny niemiecki prawnik i polityk, profesor uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i RFN; w latach 1950–57 sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sekretarz ...
2. harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich w Unii Europejskiej 
  – obejmuje działania podejmowane na terenie Wspólnoty zmierzające do ujednolicenia systemów podatkowych. Podstawą działań jest chęć Wspólnoty do ograniczenia wszelkich form dyskryminacji, także ...
3. Heksagonale 
  Inicjatywa Środkowoeuropejska
4. HICP 
  (ang. Harmonized Index of Consumer Prices) – zharmonizowany indeks cen konsumenckich; wskaźnik określający coroczne zmiany w poziomie cen, wykorzystywany w realizacji przez ECB polityki ...
5. Hipocrates 
  – program Unii Europejskiej na okres 1 stycznia 2001 – 31 grudnia 2002, dotyczący wspierania, wymiany, kształcenia i dokształcania oraz współpracy w dziedzinie prewencji kryminalnej, ...
6. Hiszpania 
  (Estado Español) – państwo w południowo-zachodniej Europie, na Półwyspie Iberyjskim. Pow. 504,8 tys. km2. Stolica – Madryt. Graniczy z Francją i Portugalią. Integralnymi częściami ...
7. Holandia 
  – Królestwo Holandii (Koninkrijk der Nederlanden) – państwo w zachodniej Europie, nad Morzem Północnym. Graniczy z Niemcami i Belgią. Pow. 41,2 tys. km2. Stolica – Amsterdam. ...
8. horyzontalne programy 
  rolnośrodowiskowe– jeden z rodzajów programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty realizowany w odniesieniu do całego kraju, którego celem jest promowanie rolnictwa proekologicznego. Jedną z ...
9. hymn i flaga europejska 
  – hymnem Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z 1985 jest Oda do radości, fragment IX Symfonii L. van Beethovena ze słowami wiersza L. Schillera o tym samym ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  G  [H]  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...