INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
1. Gasperi Alcide De 
  (1881–1954) – włoski polityk, w 1919 założył wraz z księdzem Don Luigim Sturzo, zwolennikiem integracji Europy, chrześcijańsko-demokratyczną Włoską Partię Ludową, już wówczas ...
2. Globalne Podejście 
  – wprowadzony w 1989, na zasadzie uzupełnienia do Nowego Podejścia, dokument określający zasady i reguły oceny zgodności towarów ze wspólnotowymi przepisami i normami w zakresie ...
3. Główny Negocjator 
  – Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji Akcesyjnych o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) powołany na mocy ...
4. granice Europy 
  – problem pojawiający się w dyskusjach nad przyszłą Europą, rozumianą jako zintegrowany obszar współpracy. Nie o granice geograficzne tu zatem chodzi, a o pytanie, które kraje mogą być ...
5. granice wewnętrzne Unii Europejskiej 
  – zgodnie z definicją zaproponowaną przez Komisję Europejską, granice państw członkowskich na obszarze Wspólnoty Europejskiej ( Unii Europejskiej), tj. wspólne granice lądowe państw ...
6. granice zewnętrzne Unii Europejskiej 
  – zgodnie z definicją zaproponowaną przez Komisję Europejską: granice lądowe państw członkowskich Unii Europejskiej niebędące granicami lądowymi z innymi państwami członkowskimi, granice ...
7. Grecja 
  – Republika Grecka (Eliniki Dimokratia), państwo położone w południowej części Półwyspu Bałkańskiego oraz na wyspach mórz: Egejskiego, Jońskiego i Kreteńskiego. Graniczy z Turcją, Bułgarią, ...
8. Grotius I 
  – program Unii Europejskiej 1996–2000, dotyczący wspierania i wymiany osób wykonujących zawody prawnicze, uruchomiony na podstawie wspólnego działania Rady Unii Europejskiej z 28 ...
9. Grotius II 
  – program Unii Europejskiej na okres 1 stycznia 2001 – 31 grudnia 2002, dotyczący wspierania, wymiany, kształcenia i dokształcania oraz współpracy osób wykonujących zawody prawnicze, ...
10. Grundtvig 
  – komponent realizowany w ramach prowadzonego przez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates 2000–06. Jego celem jest promowanie innowacyjnych metod kształcenia osób po 25. lub ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...