INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Synonimów i antonimów

Synonimów i antonimów
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. EAGGF 
  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie
2. EAP 
  środowiskowe programy działania
3. EBA 
  (ang. Euro Banking Association) – utworzony w 1985 system clearingowy, służący początkowo do rozliczeń w ecu (ang. ECU Banking Association), a od 1 stycznia 1999 do rozliczeń w euro. ...
4. ECB 
  Europejski Bank Centralny
5. ECOFIN 
  Komitet Ekonomiczno-Finansowy
6. ecolabelling 
  ekoznakowanie
7. ECU 
  Europejska Jednostka Walutowa
8. edukacja europejska 
  – ogół procesów dydaktycznych i wychowawczych, których celem jest poszerzanie wiedzy o wspólnej historii i dziedzictwie kulturowym, przezwyciężanie uprzedzeń i akceptacja europejskiej ...
9. EEA 
  Europejska Agencja Środowiska
10. EECCS 
  Europejska Komisja Ekumeniczna na rzecz Kościoła i Społeczeństwa
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...