INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  [C]  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
1. CAP 
  Wspólna Polityka Rolna
2. CAPRE 
  Wspólna Polityka dla Europejskiego Rolnictwa i Wsi
3. Cardiff Report 
  proces z Cardiff
4. CARICOM 
  Wspólnota i Wspólny Rynek Karaibów
5. CCT 
  wspólna taryfa celna
6. CE 
  (franc. conformite européenne) – umieszczany na produktach znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymogami dyrektyw Nowego Podejścia. Oznaczenie znakiem CE symbolizuje ...
7. CEFTA 
  Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
8. CEJA 
  Europejska Rada Młodych Rolników
9. cele polityki regionalnej 
  Unii Europejskiej– obejmują priorytety rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. W zależności od stopnia rozwoju danego regionu oraz rodzaju i skali występujących na danym ...
10. cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej 
  – priorytety, które zostały wyraźnie określone w ramach reformy Funduszy Strukturalnych. Zawierają zestaw koniecznych do podjęcia działań w odniesieniu do poszczególnych regionów Wspólnoty. ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  B  [C]  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...