INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
1. Bałkany 
  – część południowo-wschodniej Europy obejmująca kraje Półwyspu Bałkańskiego, obecnie: Albania, Grecja, Bułgaria, Rumunia, europejska część Turcji, Jugosławia, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i ...
2. BAT 
  (ang. Best Available Technology) – najlepsza dostępna technologia. Poziom technologii wykorzystywany do wyznaczania celów i instrumentów polityki ochrony środowiska Wspólnoty, m.in. do ...
3. baza danych o śledztwach w sprawach celnych 
  (ang. customs investigation database, franc. fichier européen d’identification des dossiers d’enquête, FIDE) – tworzona jest w ramach współpracy celnej w Unii ...
4. Belgia 
  – Królestwo Belgii (Royaume de Belgique, Koninkrijk Belgie), państwo w zachodniej Europie, graniczy z Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Francją i Morzem Północnym. Pow. 30,52 tys. km2, ...
5. beneficjanci netto 
  – kraje członkowskie, których wpłaty do budżetu ogólnego Unii Europejskiej są mniejsze niż świadczenia z niego otrzymywane. Największymi b.n. są kraje relatywnie mniej zamożne w ...
6. beneficjant 
  (ang. beneficiary) – podmiot będący odbiorcą pomocy. Najczęściej, w ramach Funduszy Strukturalnych, są to jednostki administracyjne różnego szczebla poszczególnych krajów objętych ...
7. beneficjant bezpośredni 
  – docelowa grupa odbiorców pomocy (osoby, instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia) korzystająca w sposób bezpośredni z otrzymanych, w ramach Funduszy Strukturalnych, środków przeznaczonych ...
8. beneficjant końcowy 
  – w wypadku Funduszy Strukturalnych, instytucja wskazana przez dane państwo objęte pomocą, na której spoczywa obowiązek zarządzania otrzymanymi środkami pomocowymi i ostatecznie udzielania ...
9. Beneluks 
  – nazwa zbiorowa Belgii, Holandii (Nederland) i Luksemburga, które zawarły układy prowadzące do ścisłej współpracy gospodarczej: unia ekonomiczna między Belgią i Luksemburgiem z 1921, unia ...
10. bezpaństwowiec 
  – osoba niemająca obywatelstwa żadnego państwa. Sytuacja prawna b. jest bardzo niekorzystna: wobec braku obywatelstwa nie korzysta on z ochrony ani opieki dyplomatycznej żadnego państwa. ...
Słownik: Unii Europejskiej
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...