INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: Unii Europejskiej
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
1. absorpcja ceł antydumpingowych 
  – działanie podejmowane przez eksportera, w stosunku do którego wniesiono skargę i stwierdzono stosowanie dumpingu, mające na celu zniwelowanie negatywnych skutków nałożenia ceł ...
2. acquis communautaire 
  – dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej, na który składają się ich prawny porządek i zasady oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Każde państwo członkowskie ...
3. acquis politique 
  – szersze spojrzenie na prawo Unii Europejskiej, obejmujące także prawa i obowiązki wynikające z drugiego filara Unii Europejskiej, w tym realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i ...
4. acquis Schengen 
  – do traktatu z Amsterdamu dołączono protokół w sprawie włączenia a.S. w ramy Unii Europejskiej, zgodnie z którym po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego dorobek prawny Schengen ...
5. Adenauer Konrad 
  (1876–1967) – wybitny polityk niemiecki. Przed II wojną światową – nadburmistrz Kolonii (1917–33) i przewodniczący Pruskiej Rady Państwa (1920–32), pozbawiony tych ...
6. Adult Education 
  kształcenie dorosłych
7. Agenda 2000 
  (franc. agenda– notatnik, terminarz) – dokument opracowany przez Komisję Europejską, ogłoszony w Parlamencie Europejskim po zakończeniu Konferencji Międzyrządowej Unii ...
8. Agenda Transatlantycka 
  (ang. Transatlantic Agenda) – porozumienie zawarte w 1995 między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Określa ramy współpracy w wielu dziedzinach, m.in. w popieraniu pokoju i ...
9. Agis 
  – program ramowy Unii Europejskiej 1 stycznia 2003 – 31 grudnia 2007, dotyczący współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w ramach obszaru wolności, bezpieczeństwa i ...
10. akcesja 
  – proces przyłączania się państw kandydujących do Unii Europejskiej. Podstawę prawną przyjęcia państwa do Unii Europejskiej stanowi art. 49 (dawny art. O) Traktatu o Unii Europejskiej, ...
Słownik: Unii Europejskiej
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
  POWIADOM O SERWISIE
 acquis Schengen
 Bruksela
 EAGGF
 FADO
 instytucje Unii Europejskiej
 IACS
 EAP
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 Adult Education
 Agenda Transatlantycka
 akcesja
 akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej
 apatryda
 absorpcja ceł antydumpingowych
 acquis communautaire
 acquis politique
 acquis Schengen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...