INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Synonimów i antonimów

Synonimów i antonimów
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: synonimów i antonimów
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  »»
161. BEZCELOWOŚĆ 
  SYNONIM: bezsensowność, absurdalność, brak sensu, niesensowność ♦ bezzasadność, brak uzasadnienia, brak potrzeby
162. BEZCELOWY 
  SYNONIM: bezsensowny, jałowy, niecelowy, niepożądany, bez celu/sensu ♦ nieuzasadniony, nieumotywowany, niezasadny, zbędny
163. BEZCZELNIE 
  SYNONIM: arogancko, niedelikatnie, obcesowo, zuchwale ♦ bezwstydnie, bez wstydu
164. BEZCZELNOŚĆ 
  SYNONIM: tupet, arogancja, bezceremonialność, niedelikatność, obcesowość, zuchwałość, zuchwalstwo, książk. buta
165. BEZCZELNY 
  SYNONIM: bezwstydny, arogancki, niedelikatny, obcesowy, zuchwały, bez wstydu ♦ natrętny, nachalny, natarczywy, naprzykrzający się
166. BEZCZEŚCIĆ 
  SYNONIM: znieważać, profanować, zniesławiać
167. BEZCZYNNOŚĆ 
  SYNONIM: bierność, bezwład, bezruch, martwota, pasywność, skostnienie, zastój, książk. impas, inercja, marazm
168. BEZDUSZNOŚĆ 
  SYNONIM: bezwzględność, niełaskawość, niewyrozumiałość, gruboskórność ♦ obojętność, chłód, oschłość, oziębłość (uczuciowa), znieczulica, kamienne serce, serce z kamienia
169. BEZDUSZNY 
  SYNONIM: obojętny, nieczuły, beznamiętny, chłodny, oschły, oziębły, wyrachowany, zimny, książk. apatyczny
170. BEZDYSKUSYJNOŚĆ 
  SYNONIM: pewność, zdecydowanie, wybór ♦ niekontrowersyjność, oczywistość, bezsporność ♦ przekonanie o czymś
Słownik: synonimów i antonimów
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 DAĆ
 I
 KONSEKWENCJA
 NA PEWNO
 NA SZCZĘŚCIE
 NA NIBY
 ABSOLUTNIE
 ABSTRAHOWAĆ
 AUTORYTET
 DOWODZENIE
 CELNY
 BEZPIECZEŃSTWO
 DOWÓD
 HEROIZM
 ABSOLUTYZM
 ABSOLUTNIE
 ABSORBOWAĆ
 ABSTRAHOWAĆ
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...