INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Wielka księga imion

Wielka księga imion
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 

     POMOC - Słowniki encyklopedyczne


1. Rodzaje słowników encyklopedycznych i forma prezentacji wyników.

Seria słowników encyklopedycznych, to zasób blisko 20 000 haseł z różnych dziedzin wiedzy, podanych w uporządkowanej i czytelnej formie. Stanowią nieocenioną i podręczną pomoc, szczególnie dla uczniów i studentów, ale także wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoje zainteresowania i wiedzę. Zostały one opracowane przez cenionych specjalistów i metodyków poszczególnych dziedzin nauki.
Przeszukiwanie bazy haseł możliwe jest przy pomocy wyszukiwarki lub katalogu z pogrupowanymi tematycznie hasłami.
Słowniki zostały opracowane i dostosowane do Twoich potrzeb, zarówno pod względem łatwości nawigacji, jak też szybkości dotarcia do poszukiwanego zakresu informacji. Stanowią one zbiór haseł o różnej tematyce, które zostały starannie posegregowane i przypisane do określonego rodzaju słownika.

Możesz przeszukiwać wszystkie słowniki naraz lub każdy z osobna. Prezentacja haseł realizowana jest poprzez:

 • standardowe ustawienie ich wyświetlania w ilości 10 pozycji na stronie w pełnym formacie (wraz z opisami),
 • indywidualne dopasowanie parametrów wyświetlania haseł, w oparciu o ich ilość na stronie (5, 10, 15, 20) oraz formę prezentacji (pełna, bez opisów),
 • zastosowanie jednego z wariantów sortowania: alfabetycznie, wg trafności.
Istnieje też możliwość przeglądania zasobów encyklopedii w tradycyjny (klasyczny) sposób, czyli wybierając określoną literę alfabetu. Dodatkowo w menu po lewej stronie znajdują się tzw. kategorie specjalne, czyli wyszczególnione rodzaje dostępnych słowników encyklopedycznych.

W ramach serwisu udostępniono następującego rodzaju słowniki tematyczne:

2. Tematyka i krótka charakterystyka słowników encyklopedycznych.

BIOLOGIA
Słownik wyjaśnia i ułatwia zrozumienie wielu zjawisk związanych z funkcjonowaniem świata przyrody. Zakres tematyczny haseł jest bardzo szeroki i obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu zoologii i botaniki oraz anatomii, fizjologii, biochemii, embriologii i genetyki. Objaśniona została większość podstawowych procesów zachodzących w organizmach żywych; przedstawiono rozmieszczenie roślin i zwierząt na ziemi oraz podobieństwa i różnice w ich budowie. Opisane zostały również zmiany w budowie anatomicznej i morfologicznej organizmów żywych, powstałe w wyniku procesów ewolucyjnych.

CHEMIA (wkrótce)
Tematyka tego słownika obejmuje podstawowe terminy z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i fizycznej oraz budowy atomu i cząsteczki. Znajduje się w nim znaczna liczba haseł i komentarzy dotyczących chemii i ochrony środowiska oraz komentarzy na temat ekologicznego znaczenia danego pierwiastka. Zwięzłe noty biograficzne dotyczą tych ludzi nauki, którzy w najwyższym stopniu przyczynili się do rozwoju chemii.

EDUKACJA OBYWATELSKA
Zgromadzone tu zostały informacje oparte na najnowszych programach szkolnych, a podstawowym kryterium doboru materiału jest w słowniku aktualność informacji. Znalazły się tu wszystkie hasła z zakresu nauk społecznych, informacje z zakresu reformowanych dziedzin gospodarki, administracji publicznej i życia społecznego oraz europejskich procesów integracyjnych.

FIZYKA
Zgromadzono tu przydatne wiadomości z różnych dziedzin fizyki oraz nauk pokrewnych, a zwłaszcza podstawowe informacje, fakty, terminy, pojęcia. Słownik został wzbogacony biogramami słynnych fizyków oraz wykazem laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

GEOGRAFIA
Zakres tematyczny haseł w słowniku obejmuje podstawowe terminy z dziedziny geografii fizycznej i ekonomicznej oraz zwięzłą charakterystykę najważniejszych obiektów geograficznych Polski i świata: kontynentów i oceanów, mórz i krain geograficznych, gór, rzek i jezior, państw i miast. W opisach starano się nie ograniczać do podania suchej definicji, ale także dostarczyć podstawowe informacje o pochodzeniu czy powstawaniu zjawiska lub obiektu, jego najważniejszych cechach, związkach z innymi zjawiskami oraz występowaniu na świecie i w Polsce.

HISTORIA
Zawiera hasła, jakie znajdują się w obowiązujących programach nauczania i podręcznikach używanych w szkołach. Z tego też względu powinien być również pomocny w przygotowaniu do egzaminów na wyższe uczelnie. Słownik obejmuje możliwie wszystkie - ważne w dziejach Polski i świata - wydarzenia i postacie, zarówno historyczne, jak i współczesne, oraz wyjaśnia terminy historyczne.

INFORMATYKA
Słownik obejmuje szereg terminów z informatyki, w tym również określenia z żargonu lub slangu informatycznego, i jest najbardziej aktualny wśród słowników encyklopedycznych poświęconych tej dyscyplinie, ukazujących się w języku polskim.

JĘZYK POLSKI
Zawiera on odpowiednio przygotowane do użytku szkolnego terminy integrujące wiedzę z tych dziedzin nauki, które mają związek z językiem polskim: literatura, język, sztuki piękne, teatr, film, muzyka, kultura. Bogaty wybór haseł, pełny i aktualny stan wiedzy.

MATEMATYKA (wkrótce)
Słownik zawiera wszystkie ważne pojęcia i zagadnienia, z którymi styka się każdy uczeń. Autorzy starali się przedstawić je w najbardziej przystępny sposób, ilustrując różnorodnymi przykładami. Pozycja przydatna zarówno dla tych, którzy mają kłopoty z opanowaniem wiedzy matematycznej, jak i przyszłych zwycięzców olimpiad.

MIŁOŚĆ I SEKS
Erotyka, seks, związki partnerskie wiążą się z różnymi perspektywami ich postrzegania: uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi, społecznymi, religijnymi. W opracowaniu słownika uwzględniono te wszystkie perspektywy. Słownik w sposób bezstronny, rzetelny, ponadwyznaniowy i apolityczny uczy pozytywnego nastawienia do ciała, seksu i harmonii w związkach partnerskich.

LITERATURA POLSKA
Uwzględnia najnowsze zmiany programowe. Niezbędny przy powtórkach i egzaminach - zwłaszcza maturze. Niezastąpiony w codziennej pracy nauczycieli, uczniów oraz studentów. Zawiera wiele przydatnych haseł (biogramy, utwory literackie, zjawiska kulturowe, epoki, czasopisma) uszeregowanych w porządku alfabetycznym.

LITERATURA POWSZECHNA
Słownik prezentuje najważniejszych autorów literatury światowej oraz ich dzieła. Omawia postacie biblijne i mitologiczne, zawiera kalendarium literatury powszechnej oraz zestawienie wszystkich literackich laureatów Nagrody Nobla.

3. Jak korzystać z wyszukiwarki i szybko znaleźć poszukiwane hasło?

Użyj... Jeśli... przykład
pojedynczego wyrazu Wiesz jakiego rodzaju temat Cię interesuje a nie chcesz w większym stopniu zawężać obszaru poszukiwań.
zostaną wyświetlone te hasła, w których tytule bądź opisie występuje to słowo.
frazy Chcesz znaleźć hasło, które zawiera konkretne wyrażenie (frazę) lub kontekst czy też całe zdanie.
zostaną wyświetlone te hasła, w których tytule bądź opisie występuje ta fraza. Pamiętaj o wpisaniu zapytania z wykorzystaniem znaku cudzysłowie. Wyszukiwarka poprawnie interpretuje zarówno zapytania w porządku "Długosz Jan" jak i "Jan Długosz", a wyniki w obydwu przypadkach są identyczne.
operatora AND Poszukujesz takich haseł, które mają zawierać w tytule lub opisie wszystkie podane przez Ciebie wyrazy w formie, którą zaproponowałeś.
Pamiętaj aby wyraz (fraza) był oddzielony spacją od operatora. Ciąg wyrazów z operatorami jest nieograniczony. Możesz oczywiście łączyć, przy pomocy operatora, zapytanie z wykorzystaniem frazy.
operatora NOT Chcesz ograniczyć wyniki do haseł, które zawierają tylko jeden z podanych wyrazów bez możliwości wystąpienia drugiego.
Pamiętaj aby wyraz (fraza) był oddzielony spacją od operatora. Ciąg wyrazów z operatorami jest nieograniczony.
operatora OR Szukasz haseł, które zawierają przynajmniej jeden z wyszczególnionych wyrazów (obojętnie który).
Pamiętaj aby wyraz (fraza) był oddzielony spacją od operatora. Ciąg wyrazów z operatorami jest nieograniczony. Dla uproszczenia, także tę samą funkcjonalność uzyskasz, wstawiając spację pomiędzy kolejnymi wyrazami ( jest ona traktowana jako synonim operatora OR).
znaków specjalnych plus (+), minus (-) Chcesz aby w znalezionych hasłach (haśle) występował jeden wyraz, a drugi nie znajdował się zarówno w tytule hasła jak i w jego opisie.
Słowa (frazy), które mają wystąpić w znalezionym haśle muszą być poprzedzone znakiem plus (+), zaś wyraz (wyrazy), które mają zostać pominięte znakiem minus (-). Pamiętaj aby przed kolejnym znakiem specjalnym z wyrazem wprowadzić znak spacji.
znaku gwiazdki (*) Zamierzasz rozszerzyć obszar poszukiwań do grupy haseł, które zaczynają się na dany przedrostek lub też chcesz wprowadzić separator gwiazdki w dowolnym miejscu w wyrazie. To opcja szczególnie cenna jeśli nie jesteś pewien jak brzmi dokładne nazwisko, czy nazwa miejscowości, np.: wpisując "agor*os" z pewnością znajdziesz poszukiwane hasło dotyczące rzeźbiarza o imieniu Agorakritos.
spowoduje wyszukanie wszystkich haseł zawierających tego typu przedrostek (np.: komputer, kompania, kompleks, komplet, itd.). Aby skorzystać z tej opcji musisz podać minimum 3 - literowy przedrostek i dopisać znak gwiazdki. Przy mniejszej ilości liter (np.: a* lub sa*) system zinterpretuje zapytanie jako pojedynczy wyraz (opcja gwiazdki zostanie zignorowana). Możesz także wstawić znak "*" w dowolnym miejscu w wyrazie, np.: pro*ja. W efekcie otrzymasz hasła, które zawierają słowa: promocja, profesja, proklamacja, prokreacja, itd.
polskich znaków Życzysz sobie sformułować zapytanie zgodnie z zasadami ortografii i przy użyciu polskich znaków. Staramy się aby w hasłach umieszczonych w encyklopedii nie znalazły się błędy ortograficzne, ale jeśli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo odnalezienia poszukiwanego hasła, staraj się stosować polskie znaki.

4. Dodatkowe ułatwienia w przeszukiwaniu zasobów słowników encyklopedycznych.

Aby ułatwić przeszukiwanie zasobu haseł, zgromadzonych w słownikach warto skorzystać z:

 1. zawężenia obszaru poszukiwania poprzez wybór jednej z przygotowanych opcji:
 • wszędzie - po wybraniu tego obszaru przeszukiwany jest cały zasób haseł zgromadzonych we wszystkich słownikach,
 • wybór określonego słownika z listy - wówczas przeszukiwany jest tylko zbiór haseł zgromadzonych w jednym, konkretnym słowniku.
 1. Profilu ustawień ilości wyświetlanych haseł na stronie w oparciu o:
 • opcję "wyświetl" po 5, 10, 15,20 haseł na stronie,
 • formę prezentacji rezultatów wyszukiwania - pełna lub bez opisów haseł.
 1. Możliwości prezentacji haseł z uwzględnieniem sortowania:
 • alfabetycznego (w ramach przeglądania zasobów katalogu),
 • wg trafności występującego w zapytaniu wyrazu - zgodnie z wagą słowa ( w ramach przeszukiwania zasobów haseł).