INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
««  [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  »»
201. Auden Wystan Hugh  (1907-73)
  poeta ang., pod koniec życia wykładowca na uniwersytecie w Oksfordzie; największa obok T. S. Eliota indywidualność poezji anglojęz. Niespokojna, poszukująca, osobowość twórcza - A. przeszedł ...
202. Auderska Halina  (ur. 1904)
  powieściopisarka, autorka słuchowisk radiowych, publicystka, leksykograf. Debiutowała w 1928 r. opowiadaniem Zemsta, w latach 1930-39 drukowała reportaże i felietony w "Kurierze Warszawskim" ...
203. Augustyn św., Aureliusz A.  (354-430)
  teolog i filozof wczesnochrześc., biskup Hippony, twórca filoz. religii, syntezy chrześcijaństwa z platonizmem; w Homiliach, Państwie Bożym, w Dialogach filozoficznych i ...
204. augustynizm 
  filozofia chrześc. odwołująca się do św. Augustyna, głosząca przekonanie, że Bóg jest przyczyną, ośrodkiem i celem wszystkiego; dzieje ludzkości są historią zmagań dwóch państw: Bożego i ...
205. aukcja  (łac. auctio)
  rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą staje się osoba ofiarująca najwyższą cenę. Przedmiotem a. bywają towary nietypowe, np. dzieła sztuki, książki, stare druki. Dość często cel ...
206. aurea mediocritas  (łac. = złoty środek)
  filozofia szczęśliwego życia; zasada umiaru w szczęściu, przygotowująca człowieka do zachowania równowagi ducha w przeciwnościach losu, pozwalająca zawsze zachować wewn. harmonię. W lit. ody ...
207. autentyzm  (gr. authentikós = prawdziwy)
  lit. prąd międzywojnia; w Rosji zbudził potrzebę służebności sztuki wobec życia; w Niemczech nazwany "nową rzeczywistością"; w Polsce na fali popularności a. powstała grupa lit. Przedmieście ...
208. autobiografia  (gr. autos = sam + bios = życie + grapho = piszę)
  utwór, w którym autor prezentuje własne życie, światopogląd. Relacyjny charakter a. skupia się na wewn. przeżyciach, odczuciach, refleksjach autora nad koncepcjami nauk., artystycznymi, rel. ...
209. autograf  (gr. autós = sam + gráphein = pisać)
  rękopis dzieła, spisany własnoręcznie przez autora; także tekst tego samego dzieła istniejący w kilku wariantach, odpowiadających kolejnym redakcjom, np. brulion, czystopis. Niezwykle ważną rolę ...
210. autoironia 
  odmiana ironii, której istotą jest ukryta drwina z własnej osoby, myśli, twórczości. A. zestawiona z ironią bywa świadomym zabiegiem artystycznego wyrazu, np. Przedwiośnie S. ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
««  [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...