INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
81. amulet 
  małe figurki mające zapewniać ludziom ochronę zawieszane na szyi lub wkładane zmarłym do grobu. Np. w staroegipskiej Księdze umarłych zachowały się formuły, których recytacja nadawała ...
82. anadiploza  (gr. anadiplosis = podwojenie)
  figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania, członu lub wersu jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego (np. w wierszu
E. Lipskiej Szyby). Zob. konkatenacja.
83. anafora  (gr. anaphorá = podniesienie)
  powtórzenie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kolejnych wersów, zwrotek, zdań, akapitów, celem wyrazistego sygnalizowania istoty wypowiedzi (np. wiersz A. Morsztyna Niestatek). Zob. ...
84. anagram  (gr. aná = nad + grámma = litera)
  rodzaj gry słów polegającej na tym, że słowo lub wyrażenie utworzono z innego słowa lub wyrażenia w wyniku przestawienia liter lub sylab, np. Gdyni - nigdy; w poezji A. Mickiewicz ...
85. anakolut  (gr. anakolouthos = nielogiczny, niekonsekwentny)
  wypowiedź, w której poszczególne człony syntaktyczne kłócą się pod względem składniowym z porządkiem logicznym zdania. A. zdarza się stosunkowo często w mowie potocznej, będąc wyrazem ...
86. Anakreont z Teos  (ok. 570-485 p.n.e.)
  gr. poeta, piewca wina i miłości. Pisał elegie, pieśni liryczne (biesiadne i miłosne) oraz złośliwe w swej treści jamby. Jego odznaczające się różnorodnością form metrycznych i dużą melodyjnością ...
87. anakreontyk 
  utwór liryczny głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością ...
88. anakruza  (gr. anákrousis = zaintonowanie)
  sylaba lub 2 sylaby znajdujące się przed pierwszą zgłoską akcentowaną w wersie sylabotonicznym, których nie wlicza się do rachunku stóp metrycznych. W pol. wersyfikacji takie przesunięcie ...
89. analiza utworu literackiego  (gr. ana-lysis - rozłożenie, rozbiór)
  termin zapożyczony z metod analizy chemicznej. W nauce o lit. a. - rozłożenie, podział, opis struktury i funkcji poszczególnych elementów na pewne jednorodne elementy konkretnego utworu lit.: ...
90. analogia  (gr. analogia = odpowiedniość)
  wpływ pewnej jednostki językowej na inną; upodabnianie się, tworzenie lub modyfikowanie wyrazów i form jęz., np. od słowa olimpiada utworzone zostały inne: żakinada, spartakiada, ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...