INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
61. alfabet 
  system znaków służących do porozumiewania się; 1) a., czyli zestaw liter do pisania, w którym litery zapisują cząstki dźwiękowe (sylabiczne, spółgłoskowe, głoskowe pismo); 2) a. flagowy - ...
62. alfabet muzyczny 
  obejmuje obecnie
8 (początkowo 7) liter łac., którymi oznacza się w obrębie oktawy kolejne dźwięki skali diatonicznej. Jest związany z notacjami adaptującymi pismo literowe do celów muzycznych. ...
63. alfabety słowiańskie 
  1) głagolica - najstarszy a.s. zastąpiony cyrylicą; 2) cyrylica (od imienia św. Cyryla) - alfabetyczne pismo słowiańskie oparte na majuskule, powstałe w Bułgarii na przełomie ...
64. alienacja  (łac. alienatio = oddanie, sprzedanie)
  w socjologii wyobcowanie; w filoz. pogląd określający proces, w którym pewne wytwory człowieka (np. produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie, ...
65. aliteracja  (łac. ad litteram = do głoski)
  powtórzenie głoski lub grupy głosek w sąsiadujących ze sobą wyrazach tekstu poetyckiego. Jej celem jest dynamizacja nazywanej czynności lub intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego. ...
66. Alkajos z Mityleny na Lesbos  (VII/VI w. p.n.e.)
  gr. poeta liryczny. Występował przeciwko tyranii, za co musiał opuścić kraj, a powrócił po ogłoszeniu amnestii politycznej. Jego twórczość, udostępniana przez uczonych aleksandryjskich, obejmowała 10 ...
67. allonim  (gr. állos = obcy, inny +ónyma = imię)
  rodzaj pseud. lit.; polega na użyciu przez autora nazwiska innej, współcześnie żyjącej osoby (np. Z. Krasiński wydał swe utwory pod nazwiskiem piszącego przyjaciela i wydawcy K. Gaszyńskiego).
68. Alma Mater  (łac. = matka karmicielka)
  uroczysta nazwa nadawana w średniowieczu wyższym uczelniom, szczególnie uniwersytetom, znana również współcześnie w odniesieniu do wyższych uczelni (np. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).
69. almanach  (gr. alemenichiaka, łac. almanachus)
  1) publikacja zbiorowa wydawana raz w roku i zawierająca artykuły z określonej dziedziny nauki, sztuki itp.; 2) antologia utworów pisarzy powiązanych np. przynależnością do określonej grupy lit., ...
70. alokucja  (łac. allocutio)
  przemowa o charakterze uroczystym; zwrot rozpoczynający przemowę.
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...