INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
51. aleatoryzm w muzyce 
  metoda komponowania, stosowana w różnych technikach, polegająca na celowo niedokładnym określaniu obrazu dźwiękowego w partyturze, zakłada współdziałanie wykonawcy przy odtwarzaniu utworu muzycznego ...
52. alegoreza 
  metoda interpretacji tekstu oparta na założeniu, że oprócz sensu dosłownego ma on ukryty sens właściwy. Stosowana jest zarówno wobec pojedynczych wyrazów, jak i złożonych wypowiedzi ...
53. alegoria  (gr. allegorein = mówić w przenośni, obrazowo)
  pojedynczy motyw lub rozbudowany zespół motywów (postać, wydarzenie, fabuła) w utworze lit. i dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym ma nadbudowane inne, ukryte, istotne dla ...
54. Aleixandre y Merlo Vicente  (1898-1984)
  poeta hiszp., laureat Nagrody Nobla (1977), członek hiszp. Akademii Nauk. Istnienie człowieka, jego miejsce w naturze, miłość i śmierć to natchnienie twórcze poezji A. W początkowym okresie ...
55. aleksandreidy 
  utwory narracyjne, prozatorskie lub wierszowane, nawiązujące w swej tematyce do wypraw Aleksandra Macedońskiego zw. Wielkim (IV w. p.n.e.); fakty biograficzno-hist. z jego życia występują obok wątków ...
56. aleksandryjska szkoła 
  pierwsza uczelnia chrze­śc. na prawach akademickich założona w II w. w Aleksandrii. Kształciła teologów; jej twórcami byli: Pantainos, Klemens Aleksandryjski i Orygenes. A.sz. stanowiła ...
57. aleksandryn 
  franc. wiersz klasyczny, 12-zgłoskowiec jambiczny, z akcentem głównym po 6. sylabie poprzedzającej średniówkę. Jego strukturalną zasadą metryczną jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Forma ta ...
58. Aleksy św. 
  wzór osobowy ascety, popularny święty we wsch. chrześcijaństwie. Legenda o nim powstała prawdopodobnie w V-VI w. w Syrii. Wg tzw. rzymskiej wersji legendy A. pochodził z arystokratycznego ...
59. Alembert Jean Le Rond d’  (1717-83)
  franc. filozof, matematyk i pisarz. Po opublikowaniu prac filoz. i lit. (Wstęp do encyklopedii, Szkice z literatury, historii i filozofii) został członkiem nadzwyczajnym Akademii ...
60. alfa i omega 
  pierwsza i ostatnia litera alfabetu gr., w starożytności znak pisarski, w którym widziano tajemniczą całość i obraz doskonałości, stąd kreślono je w świątyniach. W znaczeniu frazeol. - koniec ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...