INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
31. Ajschylos z Eleuzis  (525-456 p.n.e.)
  najstarszy z trzech wielkich tragików grec. (późniejsi Sofokles i Eurypides), twórca klasycznej tragedii, reformator teatru, uczestnik walk Greków z Persami pod Maratonem, Salaminą i Platejami. ...
32. Akademia Platońska  (387 p.n.e.-526 n.e.)
  szkoła filoz. założona przez Platona w gaju Akademosa niedaleko Aten; prócz filozofii zajmowano się w niej m.in. matematyką i astronomią. W hist. szkoły wyróżnia się 3 okresy: początki nazwane ...
33. Akademia Rakowska  (1602-38)
  średnia szkoła braci polskich działająca w Rakowie, przygotowywała do praktycznego życia, uczyła tolerancji wyznaniowej. Program kształcenia obejmował podstawy nauk przyrodniczych: matematykę, ...
34. Akademia Ruchu 
  teatr narracji wizualnej, gestu i ruchu zał. w 1973, w warszawskim środowisku studenckim przez W. Krukowskiego. Początkowo powstawały akcje polegające na wpisywaniu się artystów w codzienność miejską ...
35. Akademia Zamojska  (1594-1784)
  szkoła wyższa w Zamościu zał. przez kanclerza J. Zamoyskiego, miała kształcić światłych obywateli państwa. Do jej organizacji przyczynił się Sz. Szymonowic; pierwszym rektorem był M. Stefanowicz, a ...
36. akademizm 
  1) sztuka powstała
w XIX w. w kręgu akademii sztuk pięknych, urzędowego mecenatu, oficjalnych salonów wystaw; 2) sztuka wyrastająca z akademickiej teorii sztuki i praktyki warsztatowej oraz ...
37. akapit  (łac. a capite = od rozdziału, od nowego ustępu)
  wiersz początkowego fragmentu tekstu rozpoczynający się w pewnej odległości od lewego skraju (tzw. wcięcie), w rękopisach, starodrukach często ozdobiony inicjałem; początek nowego ustępu w tekście w ...
38. akcent  (łac. accentus = dźwięk, przycisk, przyśpiew, ton, akcent)
  zjawisko fonetyczne, polegające na mocniejszym wymówieniu jednej z sylab w wyrazie lub jednego z wyrazów w wypowiedzeniu. We współczesnym jęz. pol. akcent jest dynamiczny, o zwiększonej sile głosu, i ...
39. akcja 
  odmiana fabuły, układ zdarzeń w utworze epickim, dramatycznym i filmowym, powiązanych następstwem chronologicznym i więzią przyczynowo-skutkową. Istotnym składnikiem a. są działania postaci ...
40. akompaniament  (franc. accompagnement = towarzyszenie)
  partia instrumentalna, niekiedy również wokalna utworu, podporządkowana partii głównej, solowej lub zespołowej. A. monofoniczny rozpowszechniony był już w starożytności; w średniowieczu ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...