INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
181. artykulacja  (łac. articulare = rozczłonkować, wyraźnie wymawiać)
  zespół ruchów i pozycja narządów mowy; produkowanie i różnicowanie głosek ze względu na sposób (typ układu narządów mowy, np. zwarcie, szczelinowość, nosowość) i miejsce (obszar największego ...
182. artykuł  (łac. articulus = wstęp, punkt, część)
  publicystyczna wypowiedź na tematy polit., socjol., nauk. i kult., w której autor podporządkuje sens postawionej we wstępie tezie (lub tezom); a. nie narzuca reguł, nie ma ściśle określonych ...
183. Aryman  (staroirańskie Angra Mainju = zły duch)
  w mazdaizmie bóg zła, ciemności i zniszczenia; duch-niszczyciel, wódz demonów, odpowiednik chrześc. Szatana. Przeciwieństwem A. jest Ormuzd (Spenta Minju) - duch-stworzyciel, ...
184. Arystofanes z Aten  (ok. 445-385 w. p.n.e.)
  komediopisarz gr., przedstawiciel komedii staroattyckiej (satyra polityczna, pamflet społ.), prześmiewca sofistów i nauk Sokratesa; zachowało się ponad 11 z 40 utworów A., które współcz. ...
185. Arystoteles ze Stagiry  (384-322 p.n.e.)
  uczeń Platona, nauczyciel Aleksandra Macedońskiego, założyciel szkoły filoz. zwanej Likejonem, jej uczniów nazwano perypatetykami (gr. peripatetikos = przechadzający się), gdyż nauka ...
186. asceza  (gr. askesis = ćwiczenia fizyczne)
  surowy, wstrzemięźliwy sposób życia, który ma na celu doskonalenie cnót ducha przez wyrzeczenie się przyjemności ciała i zbawienie; polega na odmawianiu sobie pokarmu, dobrego ubioru lub nawet na ...
187. Asnyk Adam, krypt. El...y, pseud. Jan Stożek  (1838-97)
  poeta, dramatopisarz, społecznik, podróżnik, uczestnik powstania styczniowego, pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. A. po mistrzowsku godził w poezji pozytywistyczną myśl społ. z ...
188. asonans  (łac. assonare = odbrzmiewać, współbrzmieć)
  rym niedokładny; polega na zgodności tylko samogłosek w sylabie; np. plama - trawa, luzem - strudze. Zob. konsonans.
189. aspekt czasownika  (łac. aspectus = wygląd)
  kategoria gramatyczna czasownika, która wskazuje czynność trwającą w czasie teraźniejszym, wykonywaną w przyszłym lub zaplanowaną w przyszłym. A. określa dokonany (np. zaśpiewać, napisać) lub ...
190. assamblage  (franc. = łączenie, zbiór, spajanie; asamblaż)
  technika popularna szczególnie w latach 60. XX w. - zbiór gotowych przedmiotów lub ich fragmentów tworzących trójwymiarową całość; a. stosowali futuryści, dadaiści, twórcy pop-artu, w Polsce ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...