INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  »»
121. antyczne tradycje 
  spuścizna lit. i kulturowa antyku gr.-rzym., fundament aktywności twórczej w obrębie basenu Morza Śródziemnego. A.t. w europ. średniowieczu znana była wyłącznie dzięki tłumaczeniom, ...
122. antyfona  (łac. antiphon(a)=antyfraza)
  tradycja śpiewu gregoriańskiego; modlitwa (m.in. psalm) recytowana lub śpiewana na przemian przez chór i przewodnika lub przez dwa chóry; popularna od II w., do liturgii wprowadzona przez św. ...
123. antyfraza  (gr. antiphrasis)
  słowo lub wypowiedzenie, których sens jest odwróceniem dosłownego znaczenia; realizacja ironii; celem a. jest wyolbrzymienie i wyszydzenie zwykle negatywnej cechy, np. Ale jesteś szybki! (w ...
124. antykadencja 
  intonacja wznosząca w wersie lub wypowiedzeniu pytającym; sygnał zawieszenia, który zapowiada dalszy ciąg myśli, np. Zabrałaś mi słownik?; częściowe podwyższenie tonu nazywane jest półkadencją.
125. antypowieść  (fr. nouveau roman = nowa powieść)
  awangardowy styl w powieści zapoczątkowany we Francji w latach 50. XX w. Termin zastosował J. P. Sartre (wstęp do Portretu nieznajomego N. Sarraute, 1947); prekursorami byli N. Sarraute, ...
126. antyteza  (gr. antithesis = przeciwstawienie)
  zestawienie sprzecznych znaczeniowo wyrażeń lub wypowiedzeń w celu zaskoczenia, zdziwienia, wywołania refleksji; rodzaj gry słów; polega na oryginalnych skojarzeniach, np. "I wyszedłeś, jasny ...
127. antytrynitarze  (anty + łac. trinitas = trójca)
  przedstawiciele nurtu doktrynalnego w obrębie chrześcijaństwa przeciwni dogmatowi Trójcy Św.; nie uznawali boskiej istoty Chrystusa oraz Ducha Św.; w Polsce (XVI-XVII w.) skrajny odłam reformacji - ...
128. antyutopia 
  utopia negatywna; zwykle utwór fabularny przedstawiający nadmiernie zorganizowaną społeczność przyszłości, rządzoną przez dyktaturę, kontrolowaną przez totalitaryzm niszczący wolę, ...
129. aojdowie  (gr. aoidós = pieśniarz)
  wędrowni pieśniarze w przedhomerowej Grecji, którzy na dworach możnowładców, przy dźwiękach kitary lub formingi, opiewali bohaterskie czyny.
130. apart  (franc. a` part = na uboczu)
  monologowa wypowiedź o demaskatorskiej funkcji przeznaczona dla publiczności; odkrywa zamiary, czyny lub rzeczywisty charakter postaci (np. wypowiedź Podstoliny i Klary o Papkinie w Zemście A. ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...