INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
111. antecedencja  (łac. antecedentia = wyprzedzenie)
  w utworach dramatycznych i narracyjnych zdarzenia poprzedzające rozpoczęcie akcji, bez których jej przebieg jest niezrozumiały. W dramacie a. może zawierać się w prologu bądź w monologach i ...
112. antiocheńska szkoła 
  metoda badań filoz. znana w Syrii ok. 200 r., kładąca nacisk na literalną interpretację Biblii i pełne człowieczeństwo Chrystusa w opozycji do aleksandryjskiej szkoły. Działała od IV do VI w., ...
113. antologia  (gr. anthologia = bukiet kwiatów)
  wybór utworów (fragmentów) jednego lub różnych autorów, mogący dotyczyć konkretnego gatunku, epoki lit. lub tematu.
114. antonimy  (gr. anti = przeciw + ónoma = imię)
  pary wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. żonaty - kawaler, męski - żeński, mały - duży, dobry - zły. A. są słowa, które stopniują się na zasadzie opozycji, np. wyższy - niższy, ...
115. Antonioni Michelangelo  (ur. 1912)
  wł. reżyser i scenarzysta filmowy, początkowo dokumentalista, jeden z głównych twórców nowoczesnej kinematografii i kina autorskiego, przedstawiciel tzw. Nowej Fali w kinematografii światowej, ...
116. antonomazja  (gr. antonomasia = nazwa dana zamiast)
  1) użycie imienia znanej postaci do podkreślenia charakterystycznej cechy, np. Zoil - złośliwy krytyk, Don Juan - uwodziciel; 2) zastąpienie imienia własnego epitetem lub peryfrazą, np. ...
117. antropocentryzm  (gr. anthropos = człowiek + łac. centrum)
  postawa filoz. sytuująca człowieka w centrum Wszechświata, wedle której jednostka stanowi ośrodek i cel; wyróżnia się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi punkt ...
118. antropologia  (gr. antropos = ludzki + logos = nauka)
  w etymologicznym znaczeniu nauka o człowieku; dzisiaj a. określa się dyscyplinę, która obejmuje tradycyjnie etnografię i etnologię; historycznie terminem tym określano różne ...
119. antropologia kulturowa  (ang. cultural anthropology)
  nauka o kulturze człowieka i różnych grup etnicznych, zwł. pierwotnych; sposoby zachowania się, wytwory działalności; obejmuje etnografię i etnologię, językoznawstwo, bada różnorodność kultur przez ...
120. antropomorfizacja  (gr. anthropos = człowiek + morphe = kształt)
  zabieg styl. polegający na przypisywaniu tworom nieożywionym, zjawiskom naturalnym i kosmicznym, zwierzętom, roślinom i pojęciom abstrakcyjnym ludzkich cech fizycznych i psychicznych; a. jest ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...