INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
91. anamorfoza  (gr. anamôrphôsis = przekształcenie)
  technika konstruowania obrazów w zniekształconej perspektywie, która ma dezorientować obserwatora, pozwalając na rozpoznanie przedmiotu dopiero po odkryciu właściwego punktu widzenia, zwykle znacznie ...
92. Ananke  (mit. gr.)
  bogini przeznaczenia, wyznaczająca los bogów i ludzi; z gr. ananke = to, co ma być, konieczność, łac. fatum.
93. anapest  (gr. anápaistos = wybijany w kie­runku odwrotnym)
  1) w metryce antycznej mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa używana w pieśniach marszowych, a potem najczęściej w tragedii gr. w pieśniach chóru lub w partiach lirycznych; 2) w wierszu ...
94. anastrofa  (gr. anastrophé = odwrócenie)
  1) we frazeologii: przestawienie wyrazów w obrębie związku frazeol. ( inwersja), np. Pospolita Rzecz zamiast Rzeczpospolita; 2) jedna z figur retorycznych polegająca na powtórzeniu danego zwrotu ...
95. Anczyc Władysław Ludwik  (1823-83)
  pisarz, współzałożyciel i redaktor "Wędrowca"; autor sztuk ludowo-patriotycznych, m.in. Emigracja chłopska (wyst. 1876), Kościuszko pod Racławicami (wyst. 1880), utworów nawiązujących ...
96. Andersen Hans Christian  (1805-75)
  duński pisarz, prozaik, poeta i dramaturg. Debiutował zbiorem opowiadań Młodzieńcze próby (1822), a jako dramaturg sztuką Miłość na Wieży Mikołaja (1829). Dla teatru napisał ponad 30 ...
97. Andrić Iwo  (1892-1975)
  poeta i prozaik serbski, laureat Nagrody Nobla (1961), uhonorowany tytułem dra h.c. UJ (1964). Debiutował tomem poetyckim Ex ponto (1918). Autor ogromnego, tworzonego przez całe życie cyklu ...
98. Andrzejewski Jerzy  (1909-83)
  pisarz, krytyk lit. i teatralny, publicysta. Pierwsze opowiadanie Wobec czyjegoś życia ogłosił w 1932 r. na łamach dziennika "ABC", którego był wówczas recenzentem teatralnym. Należał do ...
99. anegdota  (gr. anékdotos = nie opublikowany)
  krótkie opowiadanie z wyrazistą pointą, żartobliwe, satyryczne, refleksyjne, przedstawiające epizod z życia znanej postaci współcz. lub hist.; gat. prozy narracyjnej, żyjący w tradycji pisanej i ...
100. aneks  (łac. annexus = związek, połączenie, dodatek)
  załącznik, dodatek do książki związany mniej lub bardziej ściśle z jej zawartością, często nieobjęty ogólną paginacją, stosowany najczęściej w monografiach lit., np. w książkach z serii A to ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...