INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  [Z]  
[1] 2 3 4 5 6
1. Zabłocki Franciszek  (1752-1821)
  komediopisarz, poeta. Porzuciwszy działalność polit. i twórczość lit., przyjął święcenia kapłańskie i objął probostwo (1788). Tłumaczył z łac. i franc., pisał wiersze ...
2. zabytki języka polskiego 
  1) Najstarszym zapisanym z.j.p. jest Geograf Bawarski (IX w.) odnotowujący w jęz. łac. m.in. nazwy plemion polskich: Wiślanie, Goplanie, Wiercanie, Lędzicy, Ślężanie, ...
3. zabytki kultury polskiej 
  dziedzictwo tysiącletniej kultury materialnej i duchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie, Białorusi, Podolu i Wołyniu); wśród nich najcenniejsze pomniki kultury ...
4. Zachęta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
  stowarzyszenie utworzone w Warszawie w 1860, działające do 1939. Zrzeszało zarówno artystów, jak i miłośników sztuki; jego celem było zdobywanie środków i finansowanie zakupu cennych ...
5. Zagajewski Adam  (ur. 1945)
  poeta, eseista, prozaik, tłumacz. Związany z poetyckim ruchem Nowej Fali w Krakowie (wspólnie z   J. Kornhauserem publikuje manifest programowy Świat nie przedstawiony, ...
6. Zagórski Jerzy  (1907-1984)
  poeta, tłumacz, związany z wileńską grupą poetycką  "Żagary" (1931-34). Debiutował zbiorem wierszy Ostrze mostu (1933), kolejne tomy poezji to m.in. Wyprawy (1937), ...
7. zaimek  (łac. pro = za + nomen = imię)
  część mowy obejmująca wyrazy, które funkcjonują w zdaniu jako równoważniki rzeczowników, przymiotników, liczebników oraz przysłówków; wg kryterium składniowego z. jest to wyraz, który ...
8. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 
  biblioteka fundacyjna prowadząca działalność naukową i wydawniczą, założona w 1817 przez J. M. Ossolińskiego we Lwowie; po II wojnie światowej przeniesiona do Wrocławia. Biblioteka posiada ...
9. zakres i treść wyrazu 
  zakres wyrazu dotyczy ogółu przedmiotów nazywanych tym wyrazem, np. grzyb obejmuje swym zakresem różne gatunki: borowik, koźlak, podgrzybek, kurka, opieńka; treść wyrazu to ...
10. Zakrzewski Bogdan  (ur. 1916)
  historyk lit., edytor, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1952); redaktor naczelny "Pamiętnika Literackiego" (od 1960) i "Prac Literackich" (od 1961); głównym przedmiotem badawczych ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  [Z]  
[1] 2 3 4 5 6
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...