INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
1. Obertyńska Beata, pseud. Marta Rudzka  (1898-1980)
  poetka. Należała do rodziny, która na trwałe zapisała się w dziejach kultury pol.: wnuczka W. Młodnickiej z d. Monné, narzeczonej przedwcześnie zmarłego malarza powstania ...
2. oboczność 
  alternacja, wymiana i współistnienie w jęz. elementu fonetycznego lub morfologicznego w odmianie wyrazu lub w wyrazach pokrewnych, np. biały - bielszy (a : ...
3. obrazek 
  krótkie opowiadanie prozą lub wierszem będące udramatyzowaną scenką rodzajową, plastycznym opisem sytuacji lub portretem psychologicznym bohatera. O. uprawiany w lit. XIX w. miał formę ...
4. obrazowanie 
  sposób budowania obrazu lit. jako wyobrażenia świata przedstawionego, który powstaje w świadomości czytelnika. Z uwagi na elementy charakterystyczne dla twórcy, kierunku lub epoki wyróżnia ...
5. Ochorowicz Julian  (1850-1917)
  psycholog, filozof, publicysta, wynalazca, jeden z głównych teoretyków  pozytywizmu pol., którego program zawarł w pracy Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną ...
6. oda  (gr. aoide = pieśń, śpiew)
  gat. poetycki wywodzący się z gr. tradycji liryki chóralnej, utwór wierszowany, stroficzny, utrzymany w patetycznym stylu, opiewający wybitną postać, wydarzenie, uroczystość, ideę. Tradycje ...
7. odbiorca dzieła literackiego 
  1) konkretny czytelnik dzieła lit.; inaczej - adresat dzieła lit.; 2) o. wirtualny: założony teoretycznie (mogący istnieć) odbiorca wpisany w strukturę dzieła lit. jako ten, do którego ...
8. odmiana gatunkowa 
  podgatunek kształtowany w procesie rozwoju gatunków lit., różnicowania ich funkcji, tematyki i cech strukturalnych. Wydzielanie o.g. może mieć jako podstawę różne kryteria: ...
9. odmiana wyrazów 
  dział gramatyki opisowej, obejmujący odmianę części mowy: rzeczowników, zaimków, czasowników, przymiotników, liczebników. O. rzeczowników (deklinacja) przez przypadki (mianownik, ...
10. Odojewski Włodzimierz  (ur. 1930)
  prozaik. Debiutował w 1954 r., przebywając jeszcze w kraju, Opowieściami leskimi. Współpracował z paryską "Kulturą". W 1973 r. opublikował w Instytucie ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...