INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
1. ibidem  (łac.)
  tamże; formuła używana w przypisach do tekstu (np. rozprawy, szkicu krytycznego), oznacza odwołanie się do tego samego źródła, wskazanie fragmentu dzieła wcześniej cytowanego. Określenie używane ...
2. Ibsen Henrik Johan  (1828-1906)
  dramaturg norweski. Jego nowatorskie technicznie dramaty zrewolucjonizowały teatr europ. W 1863 r. zniechęcony niepowodzeniami opuścił Norwegię, by powrócić do ojczyzny jako jej najwybitniejszy ...
3. idea w dziele literackim  (gr. idea = kształt, wyobrażenie)
  koncepcja logiczna prezentowana przez autora w dziele lit. o wykładni moralnej, psychol., historiozoficznej, kompozycyjnej; np. Trylogia H. Sienkiewicza (pisana "ku pokrzepieniu ...
4. ideogram  (gr. idea = wyobrażenie + gramma = zapis)
  znak wizualny, syntetycznie przedstawiony zapis idei, pomysłu, wyobrażenia; rysunek lub malowidło przekazujące istotę jakiegoś pojęcia.
5. idiolekt  (gr. ídios = własny, swoisty + léksis = mowa)
  zespół jednostkowych cech wyróżniających mowę danej osoby; wiąże się z jej przynależnością do grupy społ., wykształceniem, tradycjami rodzinnymi i środowiskowymi; do lit. wprowadzamy przez ...
6. idiom  (gr. idío-ma = szczególna cecha, osobliwość)
  wyrażenie tworzące związek frazeol., czasem utartą  metaforę, charakterystyczną dla danego jęz., np. wziąć nogi za pas, umywać ręce, zejść na psy, zbratać się z głupotą, wybić sobie ...
7. idylla  (gr. eidyllion = obrazek)
  utwór lit. idealizujący życie pasterzy przedstawianych na tle pięknej przyrody. Zob. też sielanka.
8. igrzyska  (gr. agónes)
  w starożytnej Grecji uroczystości o charakterze sakralnym, na które składały się zawody sportowe, np. wyścigi rydwanów, lub artystyczne, np. w Atenach konkursy dramatyczne. W Rzymie ...
9. Ikarowy lot  (mit. gr.)
  niezwykła ucieczka ojca i syna z uwięzienia przez króla Minosa na Krecie. Zdolny ateński rzemieślnik Dedal konstruuje z piór i wosku skrzydła, by za ich pomocą wraz z synem ...
10. ikon  (gr. eiko-n = obraz)
  1) znak, który w przeciwieństwie do  symbolu pozostaje w stosunku podobieństwa do określonego przedmiotu, np. fotografia, rysunek domu to i. owego budynku. Ikoniczne znaczenie ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...