INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. fabularyzowany dokument 
  film dokumentalny, w którym prezentowane wydarzenia poddano procesom fabularyzacji, np. Rok Franka W. K. Karabasza; film fabularny, w którym występują autentyczni bohaterowie zdarzeń, np. ...
2. fabuła  (łac. fabula = opowieść)
  w świecie przedstawionym utworu lit. układ zdarzeń rozwijających się w czasie. Niektóre z nich mogą stanowić samodzielny element - epizody, rozgrywać się przed akcją ( prolog) lub po jej ...
3. facecja  (łac. facetia = dowcip, żart)
  zwięzłe, nasycone komizmem opowiadanie o pikantnym, frywolnym temacie, zamknięte dowcipną pointą, często o zabarwieniu satyrycznym i moralizatorskim; gat. popularny w renesansowej Italii, w Polsce ...
4. facsimile  (łac. fac simile = rób podobnie)
  1) dokładna reprodukcja, wierne odtworzenie, podobizna, np. kopia podpisu, dokumentu, mapy, pieczęci, rysunku; 2) pieczątka z podpisem imitowanym używana zamiast podpisu odręcznego.
5. Faleński Felicjan Medard, pseud. Felicjan  (1825-1910)
  poeta, dramaturg, badacz lit., tłumacz poezji Horacego, Petrarki, Dantego, Ariosta oraz ST. Debiutował tomikiem Kwiaty i kolce (1856). Autor nastrojowych ballad, refleksyjnych liryków ...
6. falsyfikat  (łac. falsyficatus = sfałszowany)
  przedmiot naśladujący dzieło artystyczne, pozorujący autentyczność w celu wykorzystania (np. sprzedaży) jako oryginału. Kopia dzieła nie jest f.
7. Fałat Julian  (1853-1929)
  malarz, akwarelista, reformator szkolnictwa artystycznego w Polsce. Krakowską SSP przekształcił w Akademię Sztuk Pięknych, był jej pierwszym rektorem. Wspólnie z W. Kossakiem na zaproszenie cesarza ...
8. fantastyka  (gr. phantastikón = wytwór fantazji)
  gat. lit., w którym świat przedstawiony odbiega od obowiązujących norm i kryteriów realnej rzeczywistości; neguje ustalony porządek i związki przyczynowo-skutkowe na rzecz niezwykłych, ...
9. fantasy 
  fantastyka baśniowa; odmiana współcz. lit. fantastyczno-nauk. F. wywodzi się z baśni, mitologii, legend, poematów rycerskich, powieści przygodowej, awanturniczej. Dominują strukturalne ...
10. fantazja  (gr. phantasia)
  1) w muzyce instrumentalny utwór muzyczny o nieustalonej budowie, mający charakter improwizacji, mogący nawiązywać do innych form muzycznych lub będący wynikiem ich krzyżowania się (np. w renesansie, ...
Słownik: język polski
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...