INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Babel Isaak  (1894-1940)
  ros. prozaik i dramatopisarz, syn żyd. kupca z Odessy, wskutek stalinowskich represji aresztowany w 1939, rok później rozstrzelany. Jego osobistych doświadczeń żołnierskich wojny pol.-radzieckiej ...
2. Babilon 
  hebr. Babel - miasto w Mezopotamii nad Eufratem. Wg Biblii jego sławna wieża stała się symbolem pychy (Rdz 11, 1-9); także symbol potęgi miasta zła, później miejsce wygnania tych, którzy ...
3. Bacciarelli Marcello  (1731-1818)
  malarz wł. W latach 1756-63 i ponownie od 1766 działał w Warszawie, otrzymał szlachectwo i tytuł malarza nadwornego, został kierownikiem Malarni na Zamku Królewskim (pierwszej w Polsce zawodowej ...
4. Bach Johann Sebastian  (1685-1750)
  kompozytor i organista niem. Dorobek jego obejmuje niemal wszystkie gatunki muzyki instrumentalnej i wokalnej (ponad 1000 pozycji) i stanowi szczytowe osiągnęcie muzyki baroku. Wielkość B. ...
5. Bachelard Gaston  (1884-1962)
  franc. filozof, teoretyk nauki, krytyk lit. Łączył zainteresowania filoz. z naukami ścisłymi i lit. W 1930 r. został prof. filozofii na uniwersytecie w Dijon, w 1940 prof. historii filozofii nauki na ...
6. Bacon Francis  (1561-1626)
  ang. mąż stanu, filozof i eseista; twórca metody naukowej indukcji. W dociekaniach nauk. głosił konieczność współdziałania doświadczenia i rozumu. Naukę pojmował jako siłę wiodącą do postępu społ. i ...
7. Baird Tadeusz  (1928-81)
  kompozytor; komponuje od 1951 r. od początku zyskując uznanie i wysokie wyróżnienia na festiwalach i konkursach. Na tle muzyki współcz. kompozycje B. charakteryzują się liryzmem oraz melodyką ...
8. bajka 
  gat. narracyjny, opowiadanie fabularne o nieprawdziwej i nieprawdopodobnej treści; przypowieść na temat sy­tuacji, charakterów, postaw, zwierząt, przyrody; pisana w celu dydaktycznym lub filoz. ...
9. bajronizm 
  zespół tendencji lit. i ideowych ukształtowany wg twórczości i biografii G.G. Byrona, żywej legendy, która przyczyniła się do powstania wzoru osobowego romantycznego artysty; człowieka o ...
10. Baka Józef  (1707-80)
  poeta późnego baroku, jezuita związany z Akademią Wileńską, kaznodzieja. Pisał po pol. i po łac. Jego mistrzowska synteza stylizacji groteskowej z przywołanym średniowiecznym motywem tańca śmierci ( ...
Słownik: język polski
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...