INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: język polski
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
1. Abakanowicz Magdalena  (ur. 1930)
  rzeźbiarka, prof. ASP w Poznaniu. W 1966 r. stworzyła nowy nurt w tkaninie artystycznej Abakany, nadając jej trójwymiarowość (ogromne, tkane prze­strzen­­ne rzeźby z elementami ...
2. Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa  (1924-93)
  pisarz jap., przedstawiciel awangardy lit., autor powieści Kobieta z wydm (1962), dramatów, m.in. Ja jestem duchem (1958), Przyjaciele (1967), oraz scenariuszy filmowych. W jego ...
3. abecedariusz  (łac. abecedarius = alfabetyczny)
  utwór wierszo­wany, w którym układ liter rozpoczynających kolejne wersy lub strofy ułożony jest w porządku alfabetycznym; odmiana akro­stychu.
4. Abelard Pierre  (1079-1142)
  franc. teolog, poeta i filozof; odrzucał wiarę w autorytety na rzecz rozumu, rozważał zagadnienia etyki i dogmatyki. Interesująca jest jego korespondencja zarówno o sprawach teol., jak i własnej ...
5. Abraham  (hebr. ab = ojciec + hamon = wiele)
  syn Tarego, protoplasta i patriarcha narodu izraelskiego. Bóg zawarł z nim przymierze, obiecując, że będzie mu błogosławił w zamian za wierność i posłuszeństwo Jego nakazom oraz trwanie w ...
6. absolut  (łac. absolutus = zupełny, skończony, doskonały, nieograniczony)
  w filozofii idealistycznej wieczna, niezmienna i nieskończona praprzyczyna, podstawa wszechświata, bóstwo; w znaczeniu potocznym niedościgły wzór. Za pierwszego filozofa, który użył nazwy "absolut" ...
7. absolutna muzyka 
  termin powstał w XIX w. na oznaczenie muzyki wolnej od treści narracyjnych, poetyckich, odnosi się w zasadzie tylko do muzyki instrumentalnej bez sugestii treściowych i bez programu ideowego czy ...
8. absolutyzm 
  1) stanowisko filoz. uznające, że wartości, np. dobro, piękno, prawda, mają charakter absolutny, tzn. niezmienny, niezależny ani od społeczeństwa, ani od jednostki; 2) wg Monteskiusza to określenie ...
9. abstrakcja  (łac. abstractio = uprowadzenie)
  oddzielanie, przechodzenie od szczegółu do ogółu, od konkretu do uogólnień; jest wyrazem uniwersalizacji treści. A. w klasycznej estetyce oznacza wytwór abstrahowania. Przyjęło się uważać za ...
10. abstrakcyjna sztuka 
  w najszerszym znaczeniu - sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości (nie naśladująca jej ani też nie odwołująca się do jakichkolwiek symboli) na rzecz oddziaływania na odbiorcę ...
Słownik: język polski
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Matejko Jan
 Asturias Miguel Angel
 Havel Vaclav
 kabała
 Wyka Kazimierz
 osobliwości w odmianie
 Lem Stanisław
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
 Abraham
 absolut
 absolutna muzyka
 Abakanowicz Magdalena
 Abe Kobo, właśc. Abe Kimifusa
 abecedariusz
 Abelard Pierre
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...